Menu główne

Inwestycje

 • Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich

  Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich

  Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Powstańców Wielkopolskich na odcinku 637,25 m od skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa do skrzyżowania z ulicą Lechicką oraz odcinka ulicy Kolejowej: · przebudowa nawierzchni z betonu asfaltowego, · przebudowa...
 • ul. Chopina

  Rozbudowa ul. F. Chopina

  Rozbudowa ul. F. Chopina w Koszalinie na odcinku od ul. R. Traugutta do ul. St. Moniuszki   Zakres robót obejmuje rozbudowę ulicy F. Chopina na długości około 270 m i polega na: • przebudowie nawierzchni jezdni i zjazdów, • rozbudowie parkingów i...
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Morskiej

  Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Morskiej

   „Przebudowa pasa drogowego  drogi krajowej DK 11 ul. Morska – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Morskiej”    Zakres rzeczowy   Roboty rozbiórkowe elementów ulic, Demontaż istniejącej wiaty przystankowej, Montaż nowej wiaty przystankowej...
 • Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki

  Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej na Jeziorze Jamno)

  „Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej na Jeziorze Jamno)”   w ramach zadania inwestycyjnego Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina   Etap I...
 • Rozbudowa ul. Krakusa i Wandy

  Rozbudowa ul. Krakusa i Wandy

  „Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy i Obotrytów”   Zadanie jest planowane do dofinasowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko...
 • Przebudowa ulic Zwycięstwa-Pileckiego-Stawisińskiego

  Przebudowa ulic Zwycięstwa-Pileckiego-Stawisińskiego

  „Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa – Janka Stawisińskiego – Rotmistrza Witolda Pileckiego wraz z przebudową ul. J. Piłsudskiego (odcinek ślepy) od ul. Zwycięstwa do ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego”   Zakres robót obejmuje zmianę rozwiązania...
 • ulica Połczyńska

  Budowa i przebudowa ul. Połczyńskiej

  Budowa i przebudowa ul. Połczyńskiej – odcinek od skrzyżowania z ulicami Działkową i Sarzyńską do granicy miasta a)                  Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej branża drogowa długość ulicy – około 1800 m klasa ulicy – zbiorcza...
 • Wizualizacja Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego

  Budowa Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego

  Budowa  Szkolnego Obserwatorium  Astronomicznego wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania obiektu (projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego) I.                    ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT OBEJMUJE :  ...
 • ulica Odrodzenia

  Budowa i przebudowa ulicy Odrodzenia

  Budowa i przebudowa ulicy Odrodzenia   Zakres rzeczowy   1. w zakresie robót drogowych :   1.1.  Odcinka A przebiegającego od ulicy Podgórnej do Al. Monte Cassino w tym : - nawierzchni ulicy długości ok  343 m z kostki brukowej betonowej typu...

Strony

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku