Menu główne

Przebudowa ulic Zwycięstwa-Pileckiego-Stawisińskiego

Przebudowa ulic Zwycięstwa-Pileckiego-Stawisińskiego

„Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa – Janka Stawisińskiego – Rotmistrza Witolda Pileckiego wraz z przebudową ul. J. Piłsudskiego (odcinek ślepy) od ul. Zwycięstwa do ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego”

 

Zakres robót obejmuje zmianę rozwiązania drogowego w rejonie skrzyżowania Zwycięstwa - J. Stawisińskiego – Rotmistrza W. Pileckiego, polegającą na przebudowie istniejącego skrzyżowania skanalizowanego na rondo o pięciu wlotach:

  • · budowa nowych nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i urządzeń drogowych,
  • · roboty odwodnieniowe,
  • · przebudowa oświetlenia,
  • · montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • · wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  • · zagospodarowanie terenów zielonych.

 

Termin realizacji:

maj/czerwiec 2016 r. do 30 września 2017 r.

 

Wartość robót i usług zgodnie z umowami:

Roboty budowlane – 3.763.150,08 zł brutto

Nadzór inwestorski – 29.900,00 zł brutto

 

Dane wykonawców:

Wykonawca robót:

SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie,

ul. Gen. J. Zajączka 9,

01-518 Warszawa.

 

Nadzór Inwestorski:

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne EKOBUD S.C.,

ul. Słowiańska 11b,

75-846 Koszalin.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku