Menu główne

AKADEMIA IT - wzrost efektywności kształcenia zawodowego na obszarze KKBOF

Gmina Będzino
Miasto Białogard
Gmina Białogard
Gmina Biesiekierz
Gmina Bobolice
Gmina Dygowo
Gmina Gościno
Gmina Karlino
Gmina Kołobrzeg
Miasto Kołobrzeg
Miasto Gmina Koszalin
Gmina Manowo
Gmina Mielno
Gmina Polanów
Gmina Sianów
Gmina Siemyśl
Gmina Świeszyno
Gmina Tychowo
Gmina Ustronie Morskie
Kryterium: 
Działanie 8.8 RPO WZ

Nazwa Beneficjenta:
Fundacja IT

Opis:
Celem proj. jest podniesienie kompetencji i uzyskanie kwalifikacji kluczowych w zakresie zawodu Administrator Systemów Komputerowych (60 os.) i Grafik Komputerowy (60os.) wśród 120 osób powyżej 18 roku życia  zamieszkujących lub/i pracujących lub/i uczących się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć udziału w projekcie w okresie VIII.2017-XII.2018. Kursy poprzedzone są indywidualnym doradztwem edukacyjno-zawodowym.
W ramach projektu zrealizowane zostaną kursy Administratora Systemów Komputerowych, zakończone procesem walidacji i egzaminacji (IC3, CompTIA IT Fundamentals, a także kursy Grafika komputerowego zakończone procesem walidacji i egzaminacji (Adobe Associate Photoshop i Ilustrator). Wszystkie działania będą realizowane w sposób umożliwiający udział osób niepełnosprawnych. Projekt umożliwi nauczycielom wzrost kompetencji i kwalifikacji w zakresie nauczania, organizacji procesów edukacyjynch i wychowawczych.
W celu optymalizacji efektów przyjęto adekwatną formę wsparcia (zajęcia w niewielkich grupach) i właściwą metodę pracy z odbiorcami (dużo ćwiczeń praktycznych). Projekt w ramach przedmiotowego działania przyczyni się osiągnięcia realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020, tj. Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Koszt całkowity inwestycji: 442 730,00 zł
Kwota dofinansowania: 398 450,00 zł
Poziom dofinansowania: 89,9984189009%

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku