Menu główne

Aktywne i wykwalifikowane pielęgniarki z obszaru Koszalińsko-Kołobrzeskiego-Białogardzkiego

Gmina Będzino
Miasto Białogard
Gmina Białogard
Gmina Biesiekierz
Gmina Bobolice
Gmina Dygowo
Gmina Gościno
Gmina Karlino
Gmina Kołobrzeg
Miasto Kołobrzeg
Miasto Gmina Koszalin
Gmina Manowo
Gmina Mielno
Gmina Polanów
Gmina Sianów
Gmina Siemyśl
Gmina Świeszyno
Gmina Tychowo
Gmina Ustronie Morskie

Nazwa Beneficjenta:
INTERRETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opis:
Projekt zakłada realizację działań nakierowanych na zdobycie/uzupeł./podniesienie kwal.osób dorosłych. Wsparciem w Proj.zostanie objętych 120osób(118K i2M)z terenu woj.zach-pom.(gmin KKBOF wskazane w pkt.A.4)Projekt jest zgodny z celem strategicznym 3–Edukacja i wychowanie, dostosowanie do współczesnych wymogów cywilizacyjnych oraz jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby obszaru KKBOF m.in.podniesienie jakości kształ.i szkolenia zaw.poprzez dostosowanie do potrzeb region.rynku pracy.Pielęgniarka/rz to zawód deficytowy w Polsce.Z raportu NIPiP wynika,iż średni wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek/rzy na 1000 mieszkańców w Polsce na początku stycznia 2016 wynosił 5,2(natomiast w woj.zach-pom.-4,5)i jest najniższy w Europie. Obecnie w RPiP zarejestrowanych jest 279 861 pielęgniarek i 5515 mężczyzn(1,93%).Z całą pewnością w branży świadczącej usługi med.brakuje pielęgniarek/rzy posiadających odpowiednie zaplecze teoret.,jak również dośw.zawodowe oparte na praktyce. Wszyscy Uczestnicy/czki Proj.odbędą mieli zapewnioną odp. liczbę godzin zaj.praktycznych w placówkach med.celem zdobycia umiejętności niezbędnych w pracy pielęgniarki/rza w danej dziedzinie.Działania w Proj.pozwolą 9 / 47 dostosować kwalif.pielęgniarek/rzy do oczekiwań przedsiębiorców na lokalnym rynku pracy. Celem Projektu zgodnym z SOOP jest podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 120os.dorosłych(118K,2M)z woj.zachodniopom (obszar KKBOF).Wsparciem objęte będą osoby powyżej 18r.ż.które mieszkają/pracują/uczą się na obszarze KKBOF zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz są zaint.zdobyciem/uzupeł./podniesieniem kwalif.zaw.z własnej inicjatywy w okresie 10.04.2017 do 31.03.2018.W Proj.założono formalne potw.kwalif.przez min.80% uczestników/czek,tj. 96os.(94K i 2M).

Koszt całkowity inwestycji: 428 862,50 zł
Kwota dofinansowania: 385 976,25 zł
Poziom dofinansowania: 90,00 %

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku