Menu główne

Staromiejska Trasa Turystyczna

Najdogodniejszą formą zwiedzania zabytków Koszalina jest skorzystanie ze Staromiejskiej Trasy Turystycznej. Obecnie na przebiegu tego szlaku znajduje się 28 obiektów zabytkowych, przy których znajdują się tablice z szerszą informacją dotyczącą danego budynku. Szlak ten jest oznakowany przez umieszczone w chodnikach metalowe plafony, które wskazują kierunek zwiedzania.

Logotyp Staromiejskiej Trasy Turystycznej                                               Mapa Staromiejskiej Trasy Turystycznej

1. Mury obronne średniowieczne - o obwodzie 1600 m, umocnione były 46 czatowniami i 3 bramami, tworzyły zamknięty pierścień. Grubość muru u podstawy wynosiła 1,30 m, a wysokość sięgała 7 m. Pierwotny system fortyfikacji Koszalina, zbudowany po lokacji miasta, stanowił pierścień wałów ziemnych z drewnianą palisadą, otoczony fosą i stawami. Ten system umocnień przetrwał do 1291 r. Nowe obwarowania zbudowano już z cegły i kamieni. Do początku XVIII w. mury zachowały  się w pierwotnym stanie. Dopiero po wielkim pożarze miasta w 1718 r. były stopniowo obniżane (do 1731 r.) do wysokości 3 m. Uzyskany materiał wykorzystano do odbudowy miasta. W XIX w. bramy miejskie rozebrano, a do większych fragmentów murów dobudowano domy. Dzięki temu części murów zachowały się do dzisiaj, m.in. najdłuższy około 60 m pomiędzy ul. Mickiewicza i Młyńską i najwyższy, sięgający 6 m, przy ul. Marii Ludwiki. Wpisane do rejestru zabytków pod nr 6 dn. 09.06.1953 r. i decyzją nr 90 dn. 25.05.1955 r.

2. Pałac Młynarza i młyn z XIX w.– Akt lokacyjny miasta Koszalina z 1266 zawiera wzmiankę o prawie do budowy pierwszego młyna wodnego. Młyn ten przetrwał do wielkiego pożaru w 1601 r. Do XIX w. obiekt wielokrotnie rozbudowywano i modernizowano. W latach 1838-1842 zbudowano nowy młyn, który wyposażono w amerykańskie urządzenia techniczne i turbinę wodną (1878). W latach 1890 – 1897 do młyna dobudowano pałac młynarza, który po II wojnie światowej pełnił funkcje administracyjne dla Zakładów Zbożowych. Po remoncie i adaptacji na cele wystawowe od 1991 r. siedziba Muzeum w Koszalinie. Obiekty wpisane do rejestru zabytków pod nr 910 dn. 04.05.1976 r.

3. Zagroda rybacka z Dąbek zabytkowa zagroda z 1869 r. ze wsi Dąbki (gm. Darłowo), przeniesiona na teren Muzeum w 1983 r. W zagrodzie można zobaczyć wystawę "Pomorska codzienność", przedstawiającą życie i pracę osadników z XX wieku. W budynku gospodarczym zagrody rybackiej znajduje się również warsztat szewski, będący rekonstrukcją XX-wiecznego zakładu szewskiego. Wewnątrz znajduje się pełne wyposażenie we wszystkie sprzęty, narzędzia i maszyny.

4. Budynek z początku XIX w. -  Budynek wzniesiono na terenie, który w średniowieczu zajmował klasztor żeński cysterek. W 1568 r. na miejscu rozebranego klasztoru biskup kamieński, książę Jan Fryderyk rozpoczął budowę zamku. Zamek spłonął w wielkim pożarze w 1718 r. i nie został odbudowany. Obecny budynek wzniesiono w latach 1820 – 1825 jako siedzibę sądu okręgowego i prokuratury.

Fot. Urząd Miejski w Koszalinie

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku