Menu główne

Wydział Środowiska

Referat Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Urząd Miejski w Koszalinie
 
75-007 Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7

Tel.:  +48 94 34 88 884

          +48 94 34 88 892       

          +48 94 34 88 893

Prawo

Wprowadzenie zmian w uchwałach regulujących funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Koszalinie jest konsekwencją nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2015 r. poz. 87). Nowelizacja ta zniosła możliwość stosowania zwolnień przedmiotowych, które były istotnym elementem obowiązującej dotychczas metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty w naszym mieście. Dlatego też opracowana została nowa metoda naliczania tej opłaty od gospodarstwa domowego zajmującego określoną powierzchnię.

Akty prawne
Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie:

Ustawy:

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku