Menu główne

Cele konsultacji społecznych

26.03.2020

Dzięki procesowi dialogu ze społecznością lokalną i aktywnemu włączeniu jej w podejmowane decyzje konsultacje społeczne sprawiają, że wszystkie uczestniczące w nim strony czyli: władze, mieszkańcy i organizacje pozarządowe okazują się wygranymi.

W śród najważniejszych korzyści konsultacji wymienić można:

- podjęcie optymalnej decyzji, która w pełni będzie odpowiadała na potrzeby mieszkańców;

- uzyskanie poparcia społeczności dla podejmowanych decyzji;

- budowanie współodpowiedzialności i zwiększenie zaangażowania obywateli w sprawy publiczne;

- uniknięcie konfliktu, planowane przedsięwzięcia mogą być zrealizowane szybciej i sprawniej, jeśli przed rozpoczęciem prac wspólnie wypracowywane są rozwiązania danego problem;

- lepsza komunikacja między interesariuszami, dzięki dyskusji  i wymianie argumentów łatwiej jest pogodzić interesy różnych grup;

-  podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców poprzez dostęp do szczegółowych informacji na ważny dla nich temat, dowiadując się o konkretnych zagadnieniach od ekspertów ale również poznając punk widzenia innych uczestników procesu;

- wzajemne uczenie, dzięki dwustronnej wymianie informacji między władzami a obywatelami mieszkańcy mogą dostarczyć rządzącym unikalnej wiedzy na temat swoich potrzeb i oczekiwań.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku