Menu główne

Przebudowa ul. Władysława IV

Przebudowa ul. Władysława IV

Dokumentacja projektowa została opracowana przez:

Projekt budowlany : Pracownia Projektowa MOST Marta Włodarczak Tomasz Świderski Sp.j., 64-605 Wargowo, Wargowo 88,

Projekt wykonawczy :   Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski, ul. Sasanek 6, 75-810 Koszalin

Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków

Koszt realizacji robót: 32.697.498,29 zł

W tym przebudowa wodociągu 1.543.905,77 zł, finansowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Koszalinie

Termin realizacji: do dnia 31 października 2022 r. z możliwością skrócenia o 1 rok.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

1)    Branża drogowa

a)     Roboty rozbiórkowe (m.in.: ogrodzeń, przepustów, wiat, nawierzchni jezdni, chodników, wysepek przystankowych, przejść dla pieszych i ścieków betonowych i innych elementów)

b)    Budowa ulicy:

 • długość odcinka ulicy wynosi 1458,98 m;
 • kategoria drogi: droga wojewódzka;
 • klasa drogi: zbiorcza;
 • kategoria ruchu KR-4;
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m, przekrój 2x2;
 • ścieżka pieszo rowerowa o szerokości 3,5-4 m z wydzielonym pasem dla rowerów o szerokości 2,5 m;
 • drogi dojazdowe do ogrodów działkowych  szer. 6 i 5 m;
 • prędkość projektowa:  Vp =  50 km/h;
 • kategoria geotechniczna: I;
 • głębokość przemarzania: 0,8 m;
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś.

W pasie drogowym ul. Władysława IV zaprojektowano:

 • Jezdnię dwujezdniową -  dwupasmową o szerokości pasa ruchu 3,5 m;
 • Ciągi pieszo-rowerowe dwukierunkowe częściowo dwustronne o szerokości 3,5-4,0 m z wydzielonym pasem dla rowerów o szerokości 2,0 m;
 • Drogi obsługujące dojazd do ogrodów działkowych szerokości 5,0 – 6,0 m;
 • Pętlę autobusową w ul. Duńskiej;
 • Skrzyżowanie z ul. Duńską – rondo turbinowe;
 • Zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi;
 • Parkingi w ilości 188 szt. w tym 12 szt. dla niepełnosprawnych;
 • Zatokę do ważenia pojazdów;
 • Ekrany akustyczne o wys. 3,0 m obsadzone roślinnością; 
 • Wycinka kolidujących drzew i krzewów;
 • Nasadzenia drzew (116 szt.), krzewów i pnączy (392 szt.) oraz trawniki.

2)    Branża sanitarna

 •  Kanalizacja deszczowa długości ca 3.240,0 mb;
 •  Podczyszczalnia wód deszczowych;
 •  Przebudowa wodociągu długości ca 1.350,0 mb;
 •  Przebudowa gazociągu długości ca 1470,0 mb.

3)    Branża elektryczna –budowa oświetlenia ulicznego:

 • kablowa linia oświetleniowa długości ca 3.300,0 mb;
 • słupy oświetleniowe z oprawami typu LED (121 kompletów).

4)    Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny długości ca 520,0 m.

Decyzja środowiskowa

Rysunek 1

Rysunek 2

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku