Menu główne

Projekt uchwały w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych w mieście Koszalin

18.05.2021
logo konsultacji społecznych

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Koszalina zaprasza do wyrażenia opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych w mieście Koszalin. Dotychczasowa uchwała podjęta została w 2005 roku, a zmieniona została w 2013 roku, aby umożliwić wprowadzenie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Obecnie obowiązujące przepisy wymagają rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych uchwałą Rady Miejskiej, a następnie określenia szczegółów zarządzeniem Prezydenta Miasta. Nowa uchwała konsultacyjna ma na celu usprawnić proces konsultacji społecznych poprzez rozpoczęcie konsutacji społecznych zarządzeniem Prezydenta Miasta, w którym podane zostaną szczegóły konsultacji. Nowe przepisy przewidują również inicjowanie konsultacji społecznych przez mieszkańców Koszalina, czy organizacje pozarządowe. Nowa uchwała konsultacyjna pomoże usprawnić i ujednolicić proces konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Koszalinie. Jednocześnie uchwała angażuje mieszkańców w proces konsultacji i umożliwi im ich inicjowanie.

Treść projetu uchwały w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych w mieście Koszalin

Na uwagi i opinie czekamy do 30 maja 2021 roku!

Formularz konsultacyjny

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku