Menu główne

Praktyczne porady na segregację odpadów!

16.09.2020
Piatka za segregację

Segregacja odpadów pozwala oddzielić odpady, których nie można ponownie przetworzyć, od pełnowartościowych surowców, nadających się do odzyskania.

Zasady segregacji odpadów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Na terenie Gminy Miasto Koszalin obowiązuje selektywna zbiórka odpadów. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina odpady komunalne należy zbierać
w podziale na następujące frakcje:

  1. Metale i tworzywa sztuczne
  2. Papier
  3. Szkło
  4. Odpady ulegające biodegradacji
  5. Odpady zmieszane.

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem.

Pamiętaj, że segregacja zaczyna się w domu!

Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę pod zlewem, stajemy przed istotną decyzją: odzyskać czy zmarnować cenne surowce. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe od resztek jedzenia, to mają one szansę stać się nową ławką w parku, gazetą, watą szklaną czy rowerem.


Porady:

  1. Nie wyrzucaj potłuczonych kubków i talerzy do pojemnika na szkło. Wyrzuć je do pojemnika na odpady zmieszane ponieważ ceramika nie nadaje się do recyklingu!
  2. Nie wyrzucaj opakowań z zawartością. Resztki jedzenia mogą zabrudzić inne surowce, dlatego usuń je przed wyrzuceniem. Pamiętaj, że mycie opakowań nie jest konieczne.
  3. Przed wyrzuceniem zgniataj plastikowe butelki, puszki i kartony. Zajmują w ten sposób mniej miejsca w domu, a potem także w transporcie.
  4. Nie wyrzucaj przeterminowanych leków do kosza na odpady. Zanieś je do najbliższej apteki lub oddaj w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
  5. Baterie, świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD oddawaj do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zawarte w nich metale ciężkie, kwasy żrące a także substancje rakotwórcze i rtęć muszą zostać zneutralizowane. W przeciwnym razie zatrują wodę i glebę.

 

Czy wiesz że…?

- 59 kg makulatury ratuje 1 drzewo

- 1 szklana butelka to 4 godziny oświetlenia żarówką

- 35 butelek PET to 1 nowa bluza z polaru

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku