Menu główne

Nabór wniosków w I konkursie programu pn. Program rządowy NUTRITECH

21.07.2022
Zdrowe warzywa źródło: <a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/jedzenie'>Jedzenie zdjęcie utworzone przez freepic.diller - pl.freepik.com</a>

I konkurs programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe programu to:

Wdrożenie opracowanych rozwiązań (produktów prozdrowotnych, planów żywieniowych, procesów, technologii i usług towarzyszących) zmniejszających ryzyko występowania  przewlekłych chorób niezakaźnych (m.in. chorób dietozależnych).

Wdrożenie opracowanych rozwiązań (dieta spersonalizowana, produkty prozdrowotne, narzędzie wspomagające, usługi) skierowanych do osób dotkniętych  przewlekłymi chorobami niezakaźnymi.

Wdrożenie poprzez rozwiązania technologiczne zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

W wyniku realizacji programu NUTRITECH polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie w rozwijaniu zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa w poniższych obszarach tematycznych:

T1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z  PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).

T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.

T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

Każdy z powyższych obszarów został zdefiniowany przez 3 – 6 zagadnień, które mogą stać się przedmiotem realizowanych projektów.

Do konkursu mogą przystąpić:

  • przedsiębiorstwa - samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
  • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo
  • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:

w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa. Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwiązań żywieniowych stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób, w tym chorób cywilizacyjnych.

 

Całkowity budżet I konkursu to 100 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł.

 

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

  • badania przemysłowe,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania
    w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania. Nabór wniosków trwa od 6 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r., godz. 16:00

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi2.ncbr.gov.pl). Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBR, pod adresem: https://www.gov.pl/web/ncbr/nutritech-i-konkurs


fot. <a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/jedzenie'>Jedzenie zdjęcie utworzone przez freepic.diller - pl.freepik.com</a>

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku