Menu główne

Konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Unii Europejskiej

08.09.2020
Zdjęcie przedstawiające osiedle Unii Europejskiej z góry

Szanowni Państwo!

Od 8 września 2020 roku zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Unii Europejskiej. W konsultacjach wziąć możesz udział poprzez:

a) punkt konsultacyjny działający w Urzędzie Miejskim w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 6-7, w którym można uzyskać szczegółowe informacje o konsultacjach albo zgłosić swoje uwagi lub wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

w Wydziale Architektury i Urbanistyki u specjalisty ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pana Łukasza Adamczyka, pok. 313 tel. 94 348 87 86;
w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystki u koordynatorki projektu „Liderzy konsultacji społecznych” Pani Anny Łaski – Łebedyńskiej, pok. 131 tel. 94 348 87 90.

Punkt konsultacyjny dostępny będzie od 8 września do 31 października 2020 r.

b) Geoankietę – jest to innowacyjne narzędzie do przeprowadzania konsultacji społecznych on-line w obszarze planowania przestrzennego. Jest to narzędzie konsultacyjne, które pozwala poznać i zrozumieć preferencje mieszkańców, dowiedzieć się jak korzystają oni z przestrzeni i jak ją oceniają. Geoankieta dostępna będzie od 8 do 27 września 2020 roku. Mieszkańcy będą mogli bezpośrednio na mapie zaznaczyć swoje preferencje dotyczące dróg, chodników, czy lokalizacji zieleni.

c) spotkanie otwarte podczas którego omówione zostaną procedury zgłaszania wniosków i uwag, będzie można porozmawiać z architektem oraz zgłosić swoje uwagi. Spotkanie odbędzie się 22 września 2020 roku o godzinie 17:00 na terenie Ogrodów Działkowych ROD CAMPING ul. Holenderska 16F w Koszalinie. Spotkanie będzie również transmitowane online na portalu społecznościowym Facebook - facebook.com/KoszalinskieKonsultacje 

d) spotkanie konsultacyjne podczas, którego omówione zostaną dotychczas zgłoszone uwagi, omówione zostaną wyniki Geoankiety, a także będzie możliwość zgłoszenia kolejnych uwag i wniosków. Spotkanie odbędzie się 21 października 2020 roku o godzinie 17:00 na terenie Ogrodów Działkowych ROD CAMPING ul. Holenderska 16F w Koszalinie. Spotkanie będzie również transmitowane online na portalu społecznościowym Facebook - facebook.com/KoszalinskieKonsultacje

e) zgłoszenie uwag/wniosków e-mailem - wypełniając formularz konsultacyjny i przesyłając go na adres konsultacje@um.koszalin.pl


Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach!


W załączniku do pobrania Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji społeczych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Unii Europejskiej.Projekt realizowany w ramach:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego Konkurs nr POWR.02.19.00-00-KP19/18 pt. „LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH".


Loga Funduszy Europejskich


Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku