Menu główne

Zapraszamy do wypełnienia GEOANKIETY!

07.09.2020
Zdjęcie przedstawia Osiedle Unii Europejskiej z lotu ptaka

Szanowni Państwo!

Jedną z form konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Unii Europejskiej jest GEOANKIETA. Geoankieta to innowacyjne narzędzie do przeprowadzania konsultacji społecznych on-line w obszarze planowania przestrzennego. Jest to narzędzie konsultacyjne, które pozwala poznać i zrozumieć preferencje mieszkańców, dowiedzieć się jak korzystają oni z przestrzeni i jak ją oceniają. Wyepłniając ankietę bezpośrednio na mapie zaznaczycie Państwo swoje preferencje dotyczące dróg, chodników, czy lokalizacji zieleni. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia GEOANKIETY.

Geoankietę wypełnisz tutaj!Projekt realizowany w ramach:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego Konkurs nr POWR.02.19.00-00-KP19/18 pt. „LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH".


Loga Funduszy Europejskich

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku