Menu główne

Żyjemy w zgodzie z naturą – od paliw do wodoru

Tytuł projektu: 
Żyjemy w zgodzie z naturą – od paliw do wodoru
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Uczenie się przez całe życie- Comenius
Działanie: 
Partnerski Projekt Comenius
Całkowita wartość projektu: 
15 000 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
15 000 EUR
Wartość dofinansowania: 

15 000 EUR

Wartość dofinansowania UE: 
15 000 EUR
Procent dofinansowania: 
100 %
Okres realizacji: 
01.08.2010 - 31.07.2012
Nr umowy o dofinansowanie: 
2010-1-ES1-COM06-20438 6
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
27.10.2010
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Celem projektu było kształtowanie świadomości ekologicznej i konieczności współdziałania międzynarodowego na rzecz środowiska, promowanie czynnego uczestnictwa w życiu wspólnoty europejskiej, rozwijanie inteligencji emocjonalnej i ekologicznej, aktywny sposób poznawania i uczenia się języków obcych, zwiększenie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, połączenie nauki, techniki i sztuki, wychowanie w tolerancji, szacunku i równości oraz poznawanie dziedzictwa kulturowego różnych narodów.

W ramach programu szkoły promowały ekologiczną postawę w codziennych zachowaniach, w szczególności dotyczących oszczędności energii, korzystania z transportu, wykorzystania źródeł energii odnawialnej, wykorzystania materiałów ekologicznych w różnych dziedzinach życia, wyboru ekologicznych kosmetyków.

Każda szkoła była odpowiedzialna za przeprowadzenie konkretnych działań dla realizacji zaplanowanych zadań. Szkoła z Hiszpanii była odpowiedzialna za koordynację realizacji zadań wynikających z działalności artystycznej i komunikacji elektronicznej, szkoła ze Szkocji koordynowała realizację zadań wynikających z zagadnień związanych z nauką i techniką, rozwijaniem umiejętności językowych, szkoła z Niemiec odpowiadała za realizację zadań związanych ze sztuką, polityką, historią i ekonomią, szkoła z Francji odpowiadała za realizację zadań wynikających z zagadnień związanych z nauką i działaniami praktycznymi, szkoła z Polski odpowiadała za realizację zadań dotyczących zagadnień związanych z zastosowaniem technologii komputerowych i z nauką.


Partnerzy w projekcie:

  1. I.E.S. Tomas Navarro Tomas – Albacete HISZPANIA

  2. Burggymnasium – Friedberg NIEMCY

  3. Bathgate Academy – Edynburg SZKOCJA

  4. Gislaveds gymnasium – Gilaved SZWECJA

  5. LyceePolyvalentInstitution Saint Malo-La Providence – Saint Malo FRANCJA


Kontakt: 

Realizator projektu-Zespół Szkół Nr 2 im. St. Lema w Koszalinie – V Liceum Ogólnokształcące

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (122,29 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku