Menu główne

Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły

Tytuł projektu: 
Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych
Całkowita wartość projektu: 
98 822,37 PLN
Procent dofinansowania: 
100 %
Okres realizacji: 
20.03.2014 - 20.09.2014
Nr umowy o dofinansowanie: 
2013-2-PL1ESF03-43096
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
07.10.2013
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Projekt zakładał poznanie systemu kształcenia oraz doradztwa zawodowego w Hiszpanii. Uczestnicy poznali strukturę, systemu kształcenia zawodowego, zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz doradztwa zawodowego w Hiszpanii, na przykładzie rozwiązań stosowanych w Salamance. Wyjazd trwał 1 tydzień, w trakcie którego odbyło się 8 wizyt roboczych. Udział w nim wzięło 16 nauczycieli ZS nr 10. Uczestnicy wizytowali publiczne i niepubliczne placówki kształcenia zawodowego, centra kształcenia praktycznego, oraz szkoły zajmujące się kształceniem zawodowym osób niedostosowanych i wykluczonych społecznie. W trakcie wizyt i rozmów z hiszpańskimi nauczycielami, stażyści zapoznali się z metodami i formami kształcenia zawodowego na różnych poziomach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia teoretycznego i praktycznego w zawodach technicznych.

Uczestnicy projektu zdobyli wiedzę i nowe doświadczenia, które będą mogli w przyszłości wykorzystać w swojej pracy zawodowej oraz w zarządzaniu placówką oświatową. Wyjazd został poprzedzony 20-godzinnym kursem języka angielskiego i szkoleniami z zakresu systemów kształcenia zawodowego w Hiszpanii oraz kultury i historii prowincji Salamanca i regionu Kastylia – Leon. Zrealizowane cele projektu:

- Zdobycie wiedzy i doświadczeń zawodowych.

-Wzrost pewności siebie uczestników. Stażyści przełamali barierę komunikowania się w języku obcym, odkryli w sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego, wzrosła ich samoocena.

Każdy z uczestników otrzymał dokument Europass Mobilność opisujący dokładnie jakie korzyści zawodowe oraz dodatkowe osiągnął uczestnik odbywając staż. Uczestnicy otrzymali także od organizacji przyjmującej certyfikat odbycia stażu. Każdy z uczestników otrzymał również zaświadczenia ukończenia szkoleń w ramach przygotowania do stażu.

Partnerzy w projekcie:

Tellus Group Ltd _ Work Experience UK

Kontakt: 

Realizator projektu -Zespół Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (118,30 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku