Menu główne

Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły

Tytuł projektu: 
Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci
Działanie: 
Mobilność/ Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 
29 424,00 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
28 220,45 EUR
Wartość dofinansowania: 

29 424,00 EUR

Wartość dofinansowania UE: 
29 424,00 EUR
Procent dofinansowania: 
100%
Okres realizacji: 
28.02.2011 - 29.11.2014
Nr umowy o dofinansowanie: 
2010-1-PL1-LEO03-10285
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
23.12.2010
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Projekt zakładał poznanie systemu kształcenia zawodowego we Włoszech, na przykładzie rozwiązań stosowanych w Rzymie. Udział w nim wzięło 16 nauczycieli Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie. Byli to nauczyciele przedmiotów zawodowych, kadra kierownicza oraz pracownicy pedagogiczni odpowiedzialni za promocję szkoły. W ramach realizacji projektu, uczestnicy odbyli tygodniowy staż w Rzymie. Trwał on od 10 do 17 lipca 2011 roku. W ciągu pięciu dni roboczych wizytowali pięć różnych placówek i instytucji oświatowych, związanych z kształceniem zawodowym. W trakcie wizyt roboczych uczestnicy zostali zapoznani z metodami i formami kształcenia zawodowego młodzieży. W czasie prezentacji placówek, rozmów z nauczycielami, kierownictwem placówek i przedstawicielami organów prowadzących, uczestnicy mieli możliwość poznania realiów i problemów, z jakimi muszą borykać się szkoły we Włoszech.

Podczas odbytych szkoleń i wizyt roboczych nauczyciele zdobyli wiedzę i nowe doświadczenia, które w przyszłości wykorzystają w swojej pracy zawodowej oraz zarządzaniu placówką oświatową. Językiem roboczym stażu był język angielski. Wyjazd został poprzedzony 20-godzinnym kursem doskonalącym z języka angielskiego i szkoleniami z zakresu systemów kształcenia zawodowego we Włoszech oraz kultury i historii prowincji Lacjum oraz regionu Rzym.

Zrealizowane cele projektu:

- Zdobycie wiedzy i doświadczeń zawodowych. Stażyści porównali systemy kształcenia zawodowego we Włoszech i w Polsce. Przeanalizowali słabe i mocne strony stosowanych rozwiązań.

- Wzrost pewności siebie uczestników. Stażyści poznali realia pracy nauczycieli w europejskim, wielokulturowym środowisku, przełamali barierę komunikowania się w języku obcym, odkryli w sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego, wzrosła ich samoocena.

- Każdy z uczestników otrzymał dokument Europass Mobilność opisujący dokładnie jakie korzyści zawodowe oraz dodatkowe osiągnął uczestnik odbywając staż. Uczestnicy otrzymali także od organizacji przyjmującej certyfikat odbycia stażu Leonardo da Vinci. Każdy z uczestników otrzymał również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego języka angielskiego, oraz szkoleń z zakresu systemów kształcenia zawodowego we Włoszech oraz kultury i historii prowincji Lacjum oraz regionu Rzym.

Partnerzy w projekcie:

Tellus Group Ltd. – Work Experience Italy


Kontakt: 

Realizator projektu-Tellus Group Ltd. – Work Experience Italy

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (106,28 KB)

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku