Menu główne

Hula kultura – Nowe media w animacji i edukacji kulturalnej

Obrazek przedstawiający w układzie poziomym, kolorowe znaki (od lewej): Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa,Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Kultury I dziedzictwa narodowego, Narodowego Centrum Kultury
Tytuł projektu: 
Hula kultura – Nowe media w animacji i edukacji kulturalnej
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Działanie: 
02.00 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
Całkowita wartość projektu: 
164 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
164.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 

164.000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
164.000,00 PLN
Procent dofinansowania: 
100%
Okres realizacji: 
17.10.2022 - 01.07.2023
Nr umowy o dofinansowanie: 
57/2022/KCDK
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
17.10.2022
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Celem projektu jest tworzenie profesjonalnych materiałów audiowizualnych i promowanie ich w najpopularniejszych obecnie mediach społecznościowych. Zakłada on wprowadzenie nowych form edukacji i animacji kultury online, przy użyciu narzędzi cyfrowych.

Stworzony zostanie profil TiKTok dla koszalińskiego Centrum Kultury 105. Regularnie produkowane będą materiały dla jego użytkowników. Profesjonalizację i rozbudowę przejdzie istniejący kanał CK 105 w Koszalinie na YouTube. Zmodernizowana zostanie strona internetowa https://ck105.koszalin.pl tak by udostępniać, promować i archiwizować odbywające się w placówce wydarzenia. Strona zostanie przystosowana do odbioru przez o osoby z niepełnosprawnościami.

Zakładane produkty: W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt do studia filmowego (stacja montażowa, kamera i aparat cyfrowy, i obiektywy, oświetlenie do Sali klubowej oraz smartfony i tablet. Ważną jego częścią, są szkolenia z zakresu projektowania oferty programowej online, stosowania narzędzi cyfrowych i tworzenia nowych form komunikacji w przestrzeni internetowej. Zaplanowano 3 szkolenia w tym zakresie.

Zakładane rezultaty: wyposażenie w sprzęt do studia filmowego i oświetlenia do Sali klubowej oraz zdobycie wiedzy przez pracowników CK 105 w posługiwaniu się nowymi technologiami cyfrowymi na potrzeby kultury.

Kontakt: 

Koordynator ds. projektów unijnych 

Izabela Wilke 

94 347 57 55; 607 882 485 

Izabela.wilke@ck105.koszalin.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku