Menu główne

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie

Obrazek przedstawiający logo Narodowej Strategii Spójności Programu Regionalnego, logo Pomorza Zachodniego oraz logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Działanie: 
5.2 Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1 Rozwój odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Całkowita wartość projektu: 
33 522 588,60 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
29 544 284,17 PLN
Wartość dofinansowania UE: 
16 419 239,07 PLN
Procent dofinansowania: 
55,5750106367 %
Okres realizacji: 
16.07.2010 - 30.09.2014
Nr umowy o dofinansowanie: 
UDA-RPZP.05.02.01-32-001/10-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
07.05.2010
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
pozakonkursowy
Opis projektu: 

Przedmiotem projektu jest budowa Filharmonii Koszalińskiej wraz z uporządkowaniem bezpośrednio przylegającego terenu, wjazdem na teren lokalizacji, przyłączami i usunięciem kolizji w zakresie uzbrojenia terenu i zieleni. Inwestycja obejmuje teren o powierzchni 6031,92 m2 w rejonie ulic Piastowskiej i Zwycięstwa. Projektowany budynek Filharmonii Koszalińskiej jest obiektem 4-kondygnacyjnym. Przeciętna kondygnacja ma wysokość 3,9 m. Północna część budynku zawiera salę koncertową, wejście główne, foyer z szatnią, sanitariatami (w podpiwniczeniu), kasami biletowymi i kawiarnią, a także elementami komunikacji pionowej dla widzów, tj. schodami i przeszkloną windą osobową, obsługującą osoby niepełnosprawne. Południowy kraniec budynku to wydzielona funkcjonalnie część obejmująca zaplecze filharmonii, zawierające garderoby, sale ćwiczeń, zaplecze administracyjne, magazynowe, a także pokoje gościnne. W tej części budynku projektuje się też pomieszczenia techniczne.

Głównym elementem funkcjonalnym budynku jest sala koncertowa na 520 osób z estradą na pełną orkiestrę i chór. Widownia sali ma układ amfiteatralny i będzie podzielona na kilka sektorów i tarasów. Wysokość sali wykorzystano na zaprojektowanie dodatkowych balkonów. Z tyłu nad widownią znajdował się będzie balkon i nadwieszenie z kabiną reżyserską.

Zdjęcia: 
Nowo powstały obiekt Filharmonii Koszalińskiej zlokalizowany w pobliżu Parku Książąt Pomorskich
Nowo powstały obiekt Filharmonii Koszalińskiej zlokalizowany w pobliżu Parku Książąt Pomorskich
Nowo powstały obiekt Filharmonii Koszalińskiej zlokalizowany w pobliżu Parku Książąt Pomorskich
Obrazek przedstawia scenę wraz z miejscami siedzącymi w filharmonii. Krzesła są w kolorach czerwonym i pomarańczowym.
Kontakt: 

WYDZIAŁ INWESTYCJI

 Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 75-001 Koszalin

 

tel.: 94 348 88 46

e-mail:marzena.filipiak@um.koszalin.pl

www: http://bip.koszalin.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku