Menu główne

Konsultacje poprzedzające sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rokosowo Południe - Dzierżęcino” w Koszalinie

14.04.2023
panorama terenu objętego konsultacjami

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych poprzedzających sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rokosowo Południe - Dzierżęcino” w Koszalinie, do którego przystąpiono na podstawie uchwały Nr LVIII/858/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 stycznia 2023 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzierżęcin” w Koszalinie. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii i wniosków mieszkańców, a także poznanie problemów występujących na terenie osiedla.

Konsultacje odbędą się w terminie: 14 – 28 kwietnia 2023 roku.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

  • spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Miasta Koszalina w dniu 17 kwietnia 2023 r. o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie;
  • badania opinii mieszkańców poprzez zgłaszanie wniosków w punkcie konsultacyjnym, działającym w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w terminie od dnia 14 kwietnia do dnia 28 kwietnia 2023 r., w pok. 313 od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 – 14.30, nr telefonu: 94 348 87 86;
  • badania opinii mieszkańców poprzez zgłaszanie wniosków na formularzu konsultacyjnym dostępnym w wersji papierowej w punkcie konsultacyjnym oraz udostępnionym do wydruku na stronie www.koszalin.pl/konsultacje.

FORMULARZ KONSULTACYJNY (do druku)

Materiały dotyczące konsultacji znajdują się poniżej w sekcji załączników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Raport z konsultacji
panorama osiedla Dzierżęcino

Szanowni Państwo,

dziękujemy za aktywny udział w konsultacjach społecznych konsultacji społecznych poprzedzających sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rokosowo Południe - Dzierżęcino” w Koszalinie.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z konsultacji, który znajduje się w sekcji załączników.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku