Menu główne

Lista pracowników

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Szczygieł Marlena

Dział: Referat Organizacyjny

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: + 48 94 348-86-10

Fax: -

E-mail: marlena.szczygiel@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 220

Zadania: -

Czesyk Maria

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: Kierownik Referatu Obsługi Klienta

Telefon: + 48 94 348-86-12

Fax: -

E-mail: maria.czesyk@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 12

Zadania: Prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków, w tym również zapisów klientów w sprawie skarg i wniosków do Prezydenta Miasta

Diwyk Arkadiusz

Dział: Referat Obsługi Urzędu

Stanowisko: Kierownik Referatu Obsługi Urzędu

Telefon: + 48 94 348-86-26

Fax: + 48 94 348-88-33

E-mail: arkadiusz.diwyk@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 218

Zadania: Administrowanie budynkami Urzędu Miejskiego, dostawa energii i innych mediów dla Urzędu Miejskiego

Nyczka Alicja

Dział: Referat Organizacyjny

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: + 48 94 348-86-11

Fax: -

E-mail: alicja.nyczka@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 221

Zadania: Organizacja Urzędu, upoważnienia, pełnomocnictwa, zarządzenia, wybory

Kobierska Monika

Dział: Referat Organizacyjny

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: + 48 94 348-86-11

Fax: -

E-mail: monika.kobierska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 221

Zadania: Organizacja Urzędu, upoważnienia, pełnomocnictwa, zarządzenia, wybory

Raniszewska Mariola

Dział: Referat Organizacyjny

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: + 48 94 348-86-13

Fax: -

E-mail: mariola.raniszewska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 221A

Zadania: Wnioski o udzielenie informacji publicznej

Sowiźrał Lidia

Dział: Referat Organizacyjny

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: + 48 94 348-86-23

Fax: -

E-mail: lidia.sowizral@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 216

Zadania: Wydatki administracyjne, środki trwałe i wyposażenie

Larwińska Urszula

Dział: Referat Obsługi Urzędu

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348-86-21

Fax: -

E-mail: urszula.larwinska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 219

Zadania: Ustalanie harmonogramów spotkań i rezerwacja sal narad, prowadzenie ewidencji osób przebywających w Urzędzie poza godzinami pracy.

Dobrzyniak Aleksandra

Dział: Referat Obsługi Urzędu

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348-86-21

Fax: -

E-mail: aleksandra.dobrzyniak@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 219

Zadania: -

Rusin Marek

Dział: Referat Obsługi Urzędu

Stanowisko: Kierowca

Telefon: + 48 94 348-86-26

Fax: -

E-mail: -

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 218

Zadania: Obsługa samochodu służbowego

Żuber Leszek

Dział: Referat Obsługi Urzędu

Stanowisko: Kierowca

Telefon: + 48 94 348-86-26

Fax: -

E-mail: -

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 218

Zadania: Obsługa samochodu służbowego

Michel Piotr

Dział: Referat Obsługi Urzędu

Stanowisko: Konserwator

Telefon: + 48 94 348-86-29

Fax: -

E-mail: -

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

Zadania: Dokonywanie na bieżąco przeglądów elementów budynków Urzędu Miejskiego, wyposażenia, sprzętu, innych maszyn i urządzeń

Nowaszczuk Marek

Dział: Referat Obsługi Urzędu

Stanowisko: Konserwator

Telefon: + 48 94 348-86-29

Fax: -

E-mail: -

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

Zadania: Dokonywanie na bieżąco przeglądów elementów budynków Urzędu Miejskiego, wyposażenia, sprzętu, innych maszyn i urządzeń

Kuderski Piotr

Dział: Referat Obsługi Urzędu

Stanowisko: Operator urządzeń powielających

Telefon: + 48 94 348-86-27

Fax: -

E-mail: -

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

Zadania: Obsługa maszyn kopiujących i obsługa centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego

Kordowska Jolanta

Dział: Referat Obsługi Urzędu

Stanowisko: Robotnik gospodarczy

Telefon: + 48 94 348-86-28

Fax: -

E-mail: -

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój 334

Zadania: Przygotowywanie wszelkich spotkań Prezydenta, członków kierownictwa Urzędu, Sesji Rady Miejskiej, posiedzeń komisji Rady Miejskiej i innych imprez odbywających się w Urzędzie Miejskim

Pachucka Mariola

Dział: Referat Obsługi Urzędu

Stanowisko: Robotnik gospodarczy

Telefon: + 48 94 348-86-28

Fax: -

E-mail: -

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój 334

Zadania: Przygotowywanie wszelkich spotkań Prezydenta, członków kierownictwa Urzędu, Sesji Rady Miejskiej, posiedzeń komisji Rady Miejskiej i innych imprez odbywających się w Urzędzie Miejskim

Draczyńska Iwona

Dział: Referat Obsługi Urzędu

Stanowisko: Robotnik gospodarczy

Telefon: + 48 94 348-86-28

Fax: -

E-mail: -

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój 334

Zadania: Przygotowywanie wszelkich spotkań Prezydenta, członków kierownictwa Urzędu, Sesji Rady Miejskiej, posiedzeń komisji Rady Miejskiej i innych imprez odbywających się w Urzędzie Miejskim

Makuch Magdalena

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348-86-22

Fax: -

E-mail: magdalena.makuch(at)um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 11

Zadania: Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej z Urzędu Miejskiego

Pahulak Natalia

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: + 48 94 348-86-24

Fax: -

E-mail: natalia.pahulak@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 19

Zadania: Prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelarii, wydawanie awizowanych przesyłek adresatom

Cel Anna

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: + 48 94 348-86-24

Fax: -

E-mail: anna.cel@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 19

Zadania: Prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelarii, wydawanie awizowanych przesyłek adresatom

Grodzka Katarzyna

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: + 48 94 348-86-24

Fax: -

E-mail: katarzyna.grodzka@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin,75-007, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój Nr 19

Zadania: Prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelarii, wydawanie awizowanych przesyłek adresatom

Sołek Marta

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: + 48 94 348-86-24

Fax: + 48 94 348-86-25

E-mail: marta.solek@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 19

Zadania: Prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelarii, wydawanie awizowanych przesyłek adresatom

Małkowska Natalia

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: + 48 94 348-86-24

Fax: + 48 94 348-86-25

E-mail: natalia.malkowska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 19

Zadania: Prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelarii, wydawanie awizowanych przesyłek adresatom

Kacperska Kinga

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: + 48 94 348-86-17

Fax: -

E-mail: kinga.kacperska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 32

Zadania: Obsługa kancelaryjna

Siwek Lucyna

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: inspektor

Telefon: +48 94 34 88 622

Fax: -

E-mail: lucyna.siwek@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7 pok.11

Zadania: Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej z Urzędu Miejskiego

Różewski Grzegorz

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: Goniec

Telefon: + 48 94 348-86-42

Fax: -

E-mail: -

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 15

Zadania: Dostarczanie korespondencji Urzędu Miejskiego na terenie Miasta Koszalina

Baca Andrzeja

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: Goniec

Telefon: + 48 94 348-86-42

Fax: -

E-mail: -

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 15

Zadania: Dostarczanie korespondencji Urzędu Miejskiego na terenie Miasta Koszalina

Bosak Joanna

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: Goniec

Telefon: + 48 94 348-86-42

Fax: -

E-mail: -

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 15

Zadania: Dostarczanie korespondencji Urzędu Miejskiego na terenie Miasta Koszalina

Kucenko Paweł

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: Goniec

Telefon: + 48 94 348-86-42

Fax: -

E-mail: -

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 15

Zadania: Dostarczanie korespondencji Urzędu Miejskiego na terenie Miasta Koszalina

Szynkowski Grzegorz

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: Goniec

Telefon: + 48 94 348-86-42

Fax: -

E-mail: -

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 15

Zadania: Dostarczanie korespondencji Urzędu Miejskiego na terenie Miasta Koszalina

Wiszniewski Maciej

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: Goniec

Telefon: + 48 94 348-86-42

Fax: -

E-mail: -

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 15

Zadania: Dostarczanie korespondencji Urzędu Miejskiego na terenie Miasta Koszalina

Niemiec Jacek

Dział: Referat Obsługi Klienta

Stanowisko: Goniec

Telefon: + 48 94 348-86-42

Fax: -

E-mail: -

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 15

Zadania: Dostarczanie korespondencji Urzędu Miejskiego na terenie Miasta Koszalina

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku