Menu główne

Lista pracowników

Liskowska Anna

Dział: Wydział Księgowości

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: +48 94 348 87 32

Fax: -

E-mail: anna.liskowska@um.koszalin.pl

Adres: ul. Rynek Staromiejski 6-7. 75-007 Koszalin, pokój 129

Zadania: -

Kozik Estera

Dział: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: + 48 94 34 88 620

Fax: -

E-mail: estera.kozik@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 223

Zadania: Nadzór nad prowadzeniem całokształtu spraw związanych z planowaniem i realizacją polityki kadrowej i szkoleniowej Urzędu Miejskiego.

Bucholc Małgorzata

Dział: Biuro Rady Miejskiej

Stanowisko: Dyrektor

Telefon: +48 94 348 86 39

Fax: -

E-mail: malgorzata.bucholc@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul.Rynek Staromiejski 6-7, pokój 212

Zadania: -

Simiński Piotr

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Komendant Straży

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: piotr.siminski@um.koszalin.pl; straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: -

Stepanow Iwona

Dział: Wydział Architektury i Urbanistyki

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: +48 94 34 88 771

Fax: -

E-mail: iwona.stepanow@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 302

Zadania: -

Miller-Grzybowska Urszula

Dział: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: +48 94 348 87 70

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: urszula.miller@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 13

Zadania: -

Studziński Artur

Dział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Stanowisko: Geodeta Miasta, Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Telefon: + 48 94 348 88 22

Fax: + 48 94 348 88 27

E-mail: artur.studzinski(at)um.koszalin.pl

Adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26, pokój 43

Zadania: -

Labisch Teresa

Dział: Wydział Nieruchomości

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: +48 94 3488799

Fax: -

E-mail: teresa.labisch@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 324

Zadania: -

Stańczak Andrzej

Dział: Wydział Informatyki

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: + 48 94 348 87 54

Fax: +48 94 348 88 98

E-mail: andrzej.stanczak(at)um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul.Rynek Staromiejski 6-7, pok.233

Zadania: -

Bajdalska - Kurlanda Bożena

Dział: Wydział Gospodarki Komunalnej

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: +48 94-348-86-84

Fax: -

E-mail: bozena.kurlanda@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Adama Mickiewicza 26, pokój 34

Zadania: -

Kunz Agnieszka

Dział: Wydział Środowiska

Stanowisko: Dyrektor

Telefon: +48 94 348 88 91

Fax: -

E-mail: agnieszka.kunz@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin ul. Mickiewicza 26 pokój 25

Zadania: -

Reinholz Elżbieta

Dział: Wydział Inwestycji

Stanowisko: Dyrektor

Telefon: +48 94 348 86 73

Fax: -

E-mail: elzbieta.reinholz@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin 75-007 ul. Mickiewicza 26 pokój 40

Zadania: -

Gotto Krzysztof

Dział: Wydział Komunikacji

Stanowisko: Dyrektor

Telefon: 943488657

Fax: -

E-mail: krzysztof.gotto@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój nr 21

Zadania: -

Lis Maria

Dział: Wydział Spraw Obywatelskich

Stanowisko: Dyrektor

Telefon: +48 94 34 88 693

Fax: -

E-mail: maria.lis@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7 pok.126

Zadania: -

Stobiecki Krzysztof

Dział: Wydział Edukacji

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: +48 94 348-87-20

Fax: +48 94 348-87-29

E-mail: krzysztof.stobiecki@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój 48

Zadania: -

Pawłowska Dorota

Dział: Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: +48 94 348 87 10

Fax: +48 94 348 87 14

E-mail: dorota.pawlowska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 8

Zadania: -

Grabowski Robert

Dział: Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki

Stanowisko: Dyrektor

Telefon: +48 94 3488606

Fax: -

E-mail: robert.grabowski@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75- 007, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 201

Zadania: udzielanie informacji prasowych.

Żyła Anna

Dział: Wydział Finansowy

Stanowisko: Dyrektor Wydziału Finansowego

Telefon: +48 94 34 88 757

Fax: -

E-mail: anna.zyla@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 137

Zadania: nadzór i koordynacja pracy Wydziału.

Żurek Ewelina

Dział: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: + 48 94 348-86-13

Fax: -

E-mail: ewelina.zurek@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 221A

Zadania: Pracownicze plany kapitałowe, oświadczenia majątkowe

Rudzińska Teresa

Dział: Biuro Kontroli

Stanowisko: Kierownik Biura

Telefon: +48 94 348 86 15

Fax: -

E-mail: teresa.rudzinska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 332

Zadania: Koordynacja i nadzór nad realizacją spraw związanych z planowaniem, organizowaniem i wykonywaniem działalności kontrolnej w Urzędzie Miejskim i miejskich jednostkach organizacyjnych

Bober Anna

Dział: Biuro Zamówień Publicznych

Stanowisko: Kierownik Biura

Telefon: +48 94 34 88 655

Fax: -

E-mail: anna.bober@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-004, ul. A. Mickiewicza 26, pok. 23

Zadania: nadzór i koordynacja pracy Biura

Podolańczyk Anna

Dział: Biuro Zamówień Publicznych

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 656

Fax: -

E-mail: anna.podolańczyk[at]um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-004, ul. A. Mickiewicza 26, pok. 24

Zadania: przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Laska Mariusz

Dział: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Stanowisko: Kierownik Biura

Telefon: +48 94 347 11 12

Fax: +48 94 342 59 95

E-mail: mariusz.laska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Strażacka 8, II piętro, pok. 216

Zadania: zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne, bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Bagier Henryk

Dział: Biuro Działalności Gospodarczej

Stanowisko: Kierownik

Telefon: +48 94 34 88 601

Fax: -

E-mail: henryk.bagier@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 55

Zadania: organizacja i kontrola wykonywania zadań należących do Biura Działalności Gospodarczej

Misiurny Michał

Dział: Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień

Stanowisko: Pełnomocnik ds. Uzależnień

Telefon: 94 34 88 843

Fax: -

E-mail: michal.misiurny@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 14

Zadania: prowadzenie spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień (alkoholizm i narkomania) w mieście.

Piwońska Krystyna

Dział: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Stanowisko: Miejski Rzecznik Konsumentów

Telefon: +48 94 34 88 844

Fax: -

E-mail: krystyna.piwonska@um.koszalin.pl

Adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój 320

Zadania: bezpłatne poradnictwo konsumenckie

Ginda Anna

Dział: Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Stanowisko: Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Telefon: + 48 94 348 87 17

Fax: +48 94348 86 25

E-mail: anna.ginda@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul.Rynek Staromiejski 6-7, pok.23

Zadania: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Hewelt Mariusz

Dział: Zespół Radców Prawnych

Stanowisko: Koordynator Radców Prawnych

Telefon: +48 94 34 88 633

Fax: -

E-mail: mariusz.hewelt@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 102

Zadania: radca prawny.

Stachowiak Małgorzata

Dział: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Stanowisko: Przewodnicząca zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

Telefon: + 48 94 348 88 81

Fax: -

E-mail: malgorzata.stachowiak@um.koszalin.pl

Adres: 75-322 Koszalin, ul. Monte Cassino 13 pok. nr 105

Zadania: kierowanie pracą zespołu.

Bassel Katarzyna

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Kierownik

Telefon: +48 94 34 88 835

Fax: -

E-mail: katarzyna.bassel@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 12

Zadania: ustalanie terminów ślubów, jubileuszów oraz przyjmowanie oświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego.

Pałgan Artur

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Zastępca Komendanta

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl artur.palgan@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: -

Perczyński Jarosław

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Młodszy Specjalista

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: -

Nakonieczny Arkadiusz

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Starszy Inspektor

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Administracja

Śliwiński Zbigniew

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Śródmieście, Nowobramskie

Merder Jarosław

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Starszy Inspektor

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Dyżurka

Pankiewicz Katarzyna

Dział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348 88 31

Fax: -

E-mail: katarzyna.pankiewicz(at)um.koszalin.pl

Adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26, pokój 42

Zadania: Obsługa organizacyjno-administracyjna.

Tkaczyk Sławomir

Dział: Wydział Edukacji

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +94 348-87-19

Fax: +94 348-87-29

E-mail: slawomir.tkaczyk@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój 28

Zadania: planowanie, wykonanie i analiza budżetu w zakresie realizowanych przez jednostki oświatowe projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz udzielanie pomocy materialnej dla uczniów.

Mazurek Tadeusz

Dział: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 342 59 95

Fax: + 48 94 342-59-95

E-mail: tadeusz.mazurek@um.koszalin.pl, mczk@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin ul. Strażacka 8, II piętro, pok. 218

Zadania: zarządzanie kryzysowe

Muchowski Wojciech

Dział: Zespół Radców Prawnych

Stanowisko: Radca Prawny

Telefon: + 48 94 34 88 634

Fax: -

E-mail: wojciech.muchowski@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 101

Zadania: radca prawny.

Zembło Marek

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Starszy Inspektor

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Morskie

Bielik Ernest

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Młodszy Strażnik

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: -

Sieńkowiec Sławomir

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Starszy Inspektor

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Lechitów

Pucek Mirosław

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Starszy strażnik

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Nowobramskie

Ostrowska Joanna

Dział: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Stanowisko: Sekretarz

Telefon: + 48 94 348 39 56

Fax: -

E-mail: joanna.ostrowska@um.koszalin.pl

Adres: 75-322 Koszalin, ul. Monte Cassino 13 pok. nr 106A

Zadania: przyjmowanie dokumentów, obieg dokumentacji.

Jaworska Małgorzata

Dział: Wydział Architektury i Urbanistyki

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 772

Fax: +48 94 34 88 859

E-mail: małgorzata.jaworska@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 303

Zadania: obsługa kancelaryjna

Marko Elżbieta

Dział: Wydział Architektury i Urbanistyki

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 772

Fax: -

E-mail: elzbieta.marko@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 303

Zadania: Obsługa kancelaryjna Wydziału

Kotkowicz Joanna

Dział: Wydział Nieruchomości

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 3488800

Fax: -

E-mail: joanna.kotkowicz@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 324

Zadania: obsługa sekretarsko-biurowa Wydziału

Bielak Małgorzata

Dział: Wydział Gospodarki Komunalnej

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 94-348-86-83

Fax: -

E-mail: malgorzata.bielak@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Adama Mickiewicza 26, pokój 33

Zadania: Sekretariat - prowadzenie spraw administracyjnych i budżetu, rozliczanie wydatków remontowych i inwestycyjnych Rad Osiedli realizowanych przez ZBM.

Kołaczek-Sławińska Anna

Dział: Wydział Środowiska

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 348 86 92

Fax: -

E-mail: anna.kolaczek@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin ul. Mickiewicza 26, pokój 31

Zadania: Strategie i projekty z zakresu energetyki, niskoemisyjności i OZE.

Grab Małgorzata

Dział: Wydział Inwestycji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 86 74

Fax: +48 94 348 86 70

E-mail: malgorzata.grab@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin 75-007 ul. Mickiewicza 26 pokój 39

Zadania: Sprawy kancelaryjne Wydziału

Jabłońska Małgorzata

Dział: Wydział Komunikacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 94 348 86 59

Fax: 94 348 86 59

E-mail: malgorzata.jablonska@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój nr 22

Zadania: przewozy w transporcie drogowym osób i rzeczy

Zmysłowska Renata

Dział: Wydział Edukacji

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348-87-24

Fax: +48 94 348-87-29

E-mail: renata.zmyslowska@um.koszalin.pl; renata.zmyslowska@edukacja.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój 50

Zadania: nadzór organizacyjny nad działalnością szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych, szkół specjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych.

Nowe Tomasz

Dział: Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki

Stanowisko: Zastępca Dyrektora

Telefon: + 48 94 348 86 08

Fax: -

E-mail: tomasz.nowe@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul.Rynek Staromiejski 6-7, pok.203

Zadania: obsługa portali społecznościowych, przygotowywanie materiałów informacyjnych, organizowanie i obsługa spotkań z udziałem Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta

Śliżewski Grzegorz

Dział: Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: + 48 943488885

Fax: -

E-mail: grzegorz.slizewski@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 322

Zadania: udzielanie informacji prasowych, organizacja imprez patriotycznych, współpraca ze środowiskami kombatanckimi, telebim, organizacja spotkań Prezydenta Miasta w radach osiedli.

Gorgol Magdalena

Dział: Biuro Rady Miejskiej

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 348 86 40

Fax: -

E-mail: magdalena.gorgol@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 211

Zadania: sekretariat

Pacek Violetta

Dział: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: + 48 94 345-52-20

Fax: + 48 94 342-59-95

E-mail: bzk@um.koszalin.pl, violetta.pacek@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Strażacka 8, II piętro, pok. 220

Zadania: sprawy ogólne

Chmielińska Aneta

Dział: Biuro Działalności Gospodarczej

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 796

Fax: -

E-mail: aneta.chmielinska(at)um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 53

Zadania: ewidencja działalności gospodarczej

Piotrowska Małgorzata

Dział: Zespół Radców Prawnych

Stanowisko: Radca Prawny

Telefon: + 48 94 34 88 630

Fax: -

E-mail: malgorzata.piotrowska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 101

Zadania: radca prawny.

Mielcarek Bogusława

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Zastępca kierownika ds. archiwum i zgonów

Telefon: +48 94 34 88 836

Fax: -

E-mail: boguslawa.mielcarek@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 4.

Zadania: wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami RP w zakresie urodzeń, małżeństw, zgonów uzupełnienia, prostowania, odtwarzania, ustalenia treści aktu stanu stanu cywilnego.

Kowalczyk Ryszard

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Starszy Inspektor

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Jamno-Łabusz

Kobyłka Sławomir

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Starszy Inspektor

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Tysiąclecia

Wołodkowicz Urszula

Dział: Wydział Spraw Obywatelskich

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 696

Fax: -

E-mail: urszula.wolodkowicz(at)um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7 pok.110

Zadania: sprawy repatriacji, nadzór nad zgromadzeniami publicznymi, sprawy mniejszości narodowych

Miksa Adam

Dział: Wydział Nieruchomości

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 3488787

Fax: -

E-mail: adam.miksa@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 324 A

Zadania: koncepcje podziałów, koncepcje funkcjonalno-przestrzenne nieruchomości

Gawin Renata

Dział: Wydział Środowiska

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 39 74

Fax: -

E-mail: renata.gawin@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin ul. Mickiewicza 26, pokój 26

Zadania: Proces inwestycyjny w ochronie środowiska - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Bieniek Łukasz

Dział: Wydział Komunikacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 943488662

Fax: -

E-mail: lukasz.bieniek@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 22

Zadania: przewozy w transporcie drogowym osób i rzeczy.

Rutkowska-Soroka Izabela

Dział: Biuro Kontroli

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 094-348-86-37

Fax: -

E-mail: izabela.rutkowska@um.koszalin.pl

Adres: ul. Rynek Staromiejski 6-7, Koszalin, pok.330

Zadania: -

Kozik Dorota

Dział: Biuro Kontroli

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 348 86 36

Fax: -

E-mail: dorota.kozik@um.koszalin.pl

Adres: 75-007  Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 331

Zadania: Wykonywanie kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w Urzędzie Miejskim w zakresie sposobu realizacji powierzonych zadań.

Witkowska Wioleta

Dział: Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 94 34 88 730

Fax: -

E-mail: wioleta.witkowska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 17

Zadania: prowadzenie zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w mieście, prowadzenie zadań w zakresie profilaktyki szkolnej.

Rudnicka Elżbieta

Dział: Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 94 34 88 730

Fax: -

E-mail: elzbieta.rudnicka@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 17

Zadania: prowadzenie zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w mieście, prowadzenie zadań w zakresie profilaktyki szkolnej.

Sasin Jarosław

Dział: Zespół Radców Prawnych

Stanowisko: Radca Prawny

Telefon: + 48 94 34 88 632

Fax: -

E-mail: jaroslaw.sasin@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 108

Zadania: radca prawny.

Sarapuk Piotr

Dział: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 94-347-11-13

Fax: +48 94 342 59 95

E-mail: piotr.sarapuk@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Strażacka 8, II piętro, pok. 217.

Zadania: sprawy obronne

Królczyk Marek

Dział: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348 87 02

Fax: +48 94 342 59 95

E-mail: marek.krolczyk@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Strażacka 8, II piętro, pok. 217.

Zadania: sprawy obronne

Raniszewska Mariola

Dział: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Stanowisko: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Telefon: + 48 94 34 88 613

Fax: -

E-mail: mariola.raniszewska@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 221A

Zadania: nadzorowanie systemu zarządzania jakością.

Filipiak Marzena

Dział: Wydział Inwestycji

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 86 35

Fax: -

E-mail: marzena.filipiak@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin 75- 007 ul. Mickiewicza 26 pokój 26

Zadania: rozliczanie inwestycji

Macko Krzysztof

Dział: Wydział Komunikacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 943488658

Fax: -

E-mail: krzysztof.macko@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój nr 24

Zadania: Ośrodki szkolenia kierowców, Instruktorzy, stacje kontroli pojazdów.

Frątczak Marek

Dział: Wydział Komunikacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 943488658

Fax: -

E-mail: marek.fratczak@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój nr 24

Zadania: ośrodki szkolenia kierowców, Instruktorzy, stacje kontroli pojazdów.

Ratuszna Joanna

Dział: Biuro Zamówień Publicznych

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 654

Fax: -

E-mail: joanna.ratuszna@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój 22

Zadania: zamówienia publiczne

Skrzypiński Piotr

Dział: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: + 48 94 345 52 18

Fax: + 48 94 342 59 95

E-mail: piotr.skrzypinski@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Strażacka 8, II piętro, pok. 218

Zadania: obrona cywilna

Krzos Mariusz

Dział: Biuro Działalności Gospodarczej

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 34 88 795

Fax: -

E-mail: mariusz.krzos@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 54

Zadania: zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zmuda Trzebiatowska Beata

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Zastępca Kierownika

Telefon: +48 94 34 88 838

Fax: -

E-mail: beata.zmuda@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 16

Zadania: wpisywanie wzmianek marginesowych do aktów stanu cywilnego na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji ostatecznych oraz przyjmowanych oświadczeń

Bożyk Karolina

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Młodszy Strażnik

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: -

Chuderewicz Henryk

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Starszy Inspektor

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Wańkowicza

Spychalska Katarzyna

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 694

Fax: -

E-mail: katarzyna.spychalska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Dąbrówki 1 pok. 21

Zadania: -

Sieradzka Maria

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 34 88 694

Fax: + 48 94 34 26 501

E-mail: maria.sieradzka@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Dąbrówki 1 pok. 21

Zadania: aktualizacja danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców i w rejestrze zamieszkania cudzoziemców

Stępień Małgorzata

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Zastępca Kierownika

Telefon: +48 94 34 88 834

Fax: -

E-mail: malgorzata.stepien@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 14

Zadania: Zastępca Kierownika

Ellis Hanna

Dział: Wydział Inwestycji

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 86 75

Fax: -

E-mail: hanna.ellis@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin 75- 007 ul. Mickiewicza 26 pokój 4

Zadania: przygotowanie inwestycji do realizacji

Rybicki Andrzej

Dział: Wydział Komunikacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 943488659

Fax: -

E-mail: andrzej.rybicki@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 24

Zadania: ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy, stacje kontroli pojazdów.

Kurusiewicz Monika

Dział: Biuro Rady Miejskiej

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 348 86 41

Fax: -

E-mail: -

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 213

Zadania: obsługa merytoryczna Rad Osiedli

Dudzińska Izabela

Dział: Biuro Działalności Gospodarczej

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 795

Fax: -

E-mail: izabela.dudzinska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 54

Zadania: zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Twarowski Aleksander

Dział: Zespół Radców Prawnych

Stanowisko: Radca Prawny

Telefon: + 48 94 34 88 632

Fax: -

E-mail: aleksander.twarowski@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 108

Zadania: radca prawny.

Skorczyk Agnieszka

Dział: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Stanowisko: Pracownik socjalny

Telefon: + 48 94 348 39 55

Fax: -

E-mail: agnieszka.skorczyk@um.koszalin.pl

Adres: 75-322 Koszalin, ul. Monte Cassino 13 pok. nr 102

Zadania: oceny socjalno – społeczne osób orzekanych.

Staszewski Winicjusz

Dział: Zespół Radców Prawnych

Stanowisko: Radca prawny

Telefon: +48 94 34 88 856

Fax: -

E-mail: winicjusz.staszewski@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 13

Zadania: obsługa merytoryczna Komisji Rady Miejskiej

Lubocka Eliza

Dział: Wydział Komunikacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 943488661

Fax: -

E-mail: eliza.lubocka@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój nr 25

Zadania: wieloosobowe stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Król-Małecka Sylwia

Dział: Wydział Spraw Obywatelskich

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 34 88 696

Fax: -

E-mail: sylwia.krol@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7 pok.110

Zadania: -

Downar Angelika

Dział: Biuro Rady Miejskiej

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 86 41

Fax: -

E-mail: angelika.downar@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 213

Zadania: obsługa merytoryczna Rad Osiedli

Wnuk-Skórka Agnieszka

Dział: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 94 348 88 64

Fax: -

E-mail: agnieszka.wnuk@um.koszalin.pl

Adres: ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój 321

Zadania: bezpłatne poradnictwo konsumenckie

Łuczak Anna

Dział: Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Stanowisko: Kierownik referatu

Telefon: +48 94 34 88 773

Fax: -

E-mail: anna.luczak@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 304

Zadania: -

Zabłocki Maciej

Dział: Biuro Rady Miejskiej

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 86 44

Fax: -

E-mail: maciej.zablocki(at)um.koszalin.pl

Adres: Koszalin 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój nr 217

Zadania: obsługa merytoryczna Komisji Rady Miejskiej

Brand Agnieszka

Dział: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348 39 54

Fax: -

E-mail: agnieszka.brand@um.koszalin.pl

Adres: 75-322 Koszalin, ul. Monte Cassino 13 pok. nr 100

Zadania: przyjmowanie dokumentów, obieg dokumentacji.

Telega Monika

Dział: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94-348-88-95

Fax: -

E-mail: monika.telega@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Adama Mickiewicza 26, pokój 36

Zadania: nadzór nad ZDiT

Pietruszka Damian

Dział: Wydział Komunikacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 943488661

Fax: -

E-mail: damian.pietruszka@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój nr 25

Zadania: wieloosobowe stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Rosół Paulina

Dział: Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 348-86-05

Fax: -

E-mail: paulina.rosol@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 205 Sekretariat Sekretarza Miasta

Zadania: Obsługa sekretariatu Sekretarza Miasta

Urbańska Aurelia

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Inspektor ds. małżeństw

Telefon: +48 94 34 88 839

Fax: -

E-mail: aurelia.urbanska@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 13

Zadania: przygotowanie dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego, rejestracja małżeństw sporządzanie i wydawanie odpisów aktów małżeństw.

Zielińska Joanna

Dział: Wydział Edukacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +94 348-87-21

Fax: +94 348-87-29

E-mail: joanna.zielinska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój 45

Zadania: sprawy organizacyjne, prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół, zapewnienie prawidłowej realizacji projektu "Najlepszy w zawodzie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mural Patrycja

Dział: Wydział Edukacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348-88-83

Fax: +48 94 348-87-29

E-mail: patrycja.mural@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój 1 (III piętro)

Zadania: udzielanie uczniom pomocy materialnej

Borecka Justyna

Dział: Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348-86-03

Fax: + 48 94 348-87-89

E-mail: justyna.borecka@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 204 Sekretariat Prezydenta Miasta

Zadania: Obsługa sekretariatu Prezydenta Miasta

Czerwionka Katarzyna

Dział: Zespół Radców Prawnych

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 34 88 856

Fax: -

E-mail: katarzyna.czerwionka@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 13

Zadania: zgłaszanie wierzytelności publiczno – prawnych do Komornika Sądowego, prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego i układowego, prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego, przygotowywanie pism w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Zelig Agnieszka

Dział: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348 39 55

Fax: + 48 94 348 39 55

E-mail: agnieszka.zelig@um.koszalin.pl

Adres: 75-322 Koszalin, ul. Monte Cassino 13 pok. nr 101

Zadania: czynności administracyjne.

Lewandowska Anna

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 34 88 840

Fax: -

E-mail: anna.lewandowska@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 5

Zadania: przygotowanie projektów decyzji w sprawie zmian imienia, nazwiska przygotowanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.

Gopek Aleksandra

Dział: Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 94 348 39 13

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: aleksandra.gopek@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Zwycięstwa 42, pokój 213

Zadania: realizacja zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej ZIT KKBOF oraz związanych z wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Zwolan Paulina

Dział: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 348 88 49

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: paulina.zwolan@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 13

Zadania: obsługa kancelaryjna Wydziału

Lichwiarz Sylwia

Dział: Wydział Komunikacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 943488660

Fax: -

E-mail: sylwia.lichwiarz@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój nr 26

Zadania: wieloosobowe stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Peczyńska Marzena

Dział: Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348-88-52

Fax: + 48 94 348-87-88

E-mail: marzena.peczynska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 107 Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta

Zadania: Obsługa sekretariatu Zastępców Prezydenta Miasta

Błońska Dorota

Dział: Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: + 48 94 348-88-52

Fax: + 48 94 348-87-88

E-mail: dorota.blonska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 107 Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta

Zadania: Obsługa sekretariatu Zastępców Prezydenta Miasta

Panfil Monika

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34-88-834

Fax: -

E-mail: monika.panfil@um.koszalin.pl

Adres: Dąbrówki 1, 75-007 Koszalin, pok.14

Zadania: urodzenia

Sulewska Agnieszka

Dział: Wydział Informatyki

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 34 88 651

Fax: -

E-mail: agnieszka.sulewska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 232

Zadania: -

Dymowska-Mecheda Sylwia

Dział: Wydział Komunikacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 943488660

Fax: -

E-mail: sylwia.dymowska@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój nr 26

Zadania: stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Sumara Agnieszka

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 34-88-837

Fax: -

E-mail: agnieszka.sumara@um.koszalin.pl

Adres: Dąbrówki 1, 75-007 Koszalin, pok.15

Zadania: urodzenia

Bogacka Lucyna

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Inspektor ds. archiwum

Telefon: +48 94 34 88 841

Fax: -

E-mail: lucyna.bogacka@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 3

Zadania: prowadzenie archiwum ksiąg polskich i niemieckich stanu cywilnego wydawanie zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego oraz odpisów aktów.

Miszewska Emilia

Dział: Biuro Zamówień Publicznych

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 656

Fax: -

E-mail: emilia.miszewska@um.koszalin.pl

Adres: ul. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokój nr 24

Zadania: -

Krasicki Mariusz

Dział: Pełnomocnik ds.Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektor Ochrony Danych

Stanowisko: Pełnomocnik Prezydenta

Telefon: 094-348-88-42

Fax: -

E-mail: mariusz.krasicki@um.koszalin.pl

Adres: ul.Rynek Staromiejski 6-7, Koszalin, pok. 316

Zadania: -

Sinkiewicz Iga

Dział: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: + 48 94 34 88 614

Fax: -

E-mail: iga.sinkiewicz@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 222

Zadania: Prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników.Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi osób zobowiązanych do ich złożenia.

Jasiński Radosław

Dział: Audytor wewnętrzny

Stanowisko: Audytor

Telefon: 094-348-86-37

Fax: -

E-mail: radoslaw.jasinski@um.koszalin.pl

Adres: ul.Rynek Staromiejski 6-7, Koszalin, pok.330

Zadania: -

Stańczyk Agnieszka

Dział: Referat Funduszy

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 88 67

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: agnieszka.stanczyk@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 9

Zadania: pozyskiwanie funduszy pomocowych z UE dla jst

Sawicki Adam

Dział: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 88 72

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: adam.sawicki@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 11

Zadania: rozwój miasta, przynależność do stowarzyszeń krajowych, udział w spółkach z zakresu rozwoju miasta

Niedziałek Anna

Dział: Biuro Zamówień Publicznych

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 654

Fax: -

E-mail: anna.niedzialek@um.koszalin.pl

Adres: ul. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokój nr 22

Zadania: zamówienia publiczne

Kujawka-Zaremba Karolina

Dział: Referat Planowania Przestrzennego

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 34 88 772

Fax: -

E-mail: karolina.kujawka-zaremba@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 318

Zadania: -

Majchrzak Rafał

Dział: Referat Informatycznej Obsługi Miasta

Stanowisko: Kierownik referatu

Telefon: + 48 94 348 86 48

Fax: -

E-mail: rafal.majchrzak@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul.Rynek Staromiejski 6-7, pok.232

Zadania: -

Czerwińska Joanna

Dział: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: + 48 94 34 83 940

Fax: -

E-mail: joanna.czerwinska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 322

Zadania: Szkolenia i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim. Prowadzenie spraw związanych ze stażami absolwenckimi oraz delegacjami pracowników.

Wiśniewska Paulina

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Młodszy Strażnik

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Jedliny, Wspólny Dom

Rzemieniewska Anna

Dział: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348 39 55

Fax: + 48 94 348 39 55

E-mail: anna.rzemieniewska@um.koszalin.pl

Adres: 75-322 Koszalin, ul. Monte Cassino 13 pok. nr 106

Zadania: przyjmowanie dokumentów, obieg dokumentacji.

Piotrkowska-Ciechomska Joanna

Dział: Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości

Stanowisko: Dyrektor

Telefon: +48 94 348 87 93; + 48 504 049 375

Fax: +48-94-348-87-92

E-mail: joanna.piotrkowska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Młyńska 2

Zadania: obsługa i pozyskiwanie Inwestorów na tereny inwestycyjne Koszalina, Podstrefa „Koszalin” SSSE, współpraca z instytucjami zewnętrznymi na rzecz pozyskiwania Inwestorów, promocja gospodarcza.

Krawczyńska Katarzyna

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Młodszy Strażnik

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Śródmieście

Sarapuk Garbiela

Dział: Wydział Edukacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348 8723

Fax: -

E-mail: gabriela.sarapuk@um.koszalin.pl

Adres: Mickiewicza 26, 75-007 Koszalin, pok. 46

Zadania: remonty szkół

Kęcińska Anna

Dział: Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 87 68

Fax: -

E-mail: anna.kecinska@um.koszalin.pl

Adres: ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 16

Zadania: -

Śnieżko Anna

Dział: Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 348 88 77

Fax: +48-94-348-87-92

E-mail: anna.sniezko@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Młyńska 2

Zadania: Obsługa i pozyskiwanie Inwestorów na tereny inwestycyjne Koszalina, Podstrefa „Koszalin” SSSE, współpraca z instytucjami zewnętrznymi na rzecz pozyskiwania Inwestorów, promocja gospodarcza.

Pietrzak Magdalena

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Starszy Inspektor

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Wspólny Dom

Binaś Sebastian

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Specjalista

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Śródmieście, Nowobramskie

Troszczyński Łukasz

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Starszy strażnik

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Raduszka, Lechitów

Duczmal Jakub

Dział: Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 34 88 882

Fax: -

E-mail: jakub.duczmal@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Młyńska 2

Zadania: -

Michalak Iwona

Dział: Referat Sprzedaży Lokali i Opłat

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 88 21

Fax: -

E-mail: iwona.michalak@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 323

Zadania: opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego

Buczkowska Joanna

Dział: Wydział Edukacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348-86-98

Fax: -

E-mail: joanna.buczkowska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój 49

Zadania: przedszkola

Wojciechowski Mariusz

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Młodszy Specjalista

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: -

Jabłoński Przemysław

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Starszy Strażnik

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Osiedle Unii Europejskiej

Leszczyńska Agata

Dział: Biuro Kontroli

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: + 48 94 34 88 636

Fax: -

E-mail: agata.leszczynska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 331

Zadania: -

Zwierzyńska Krystyna

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Starszy Specjalista

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Śródmieście, Wspólny Dom, Rokosowo

Rudziński Bronisław

Dział: Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Stanowisko: Główny specjalista ds. bhp

Telefon: + 48 94 34 88 890

Fax: -

E-mail: bronislaw.rudzinski@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 117

Zadania: -

Zieliński Artur

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Młodszy Strażnik

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Na Skarpie

Szulakiewicz Wojciech

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Strażnik

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: Śniadeckich, Bukowe

Honczar Piotr

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Młodszy Strażnik

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: -

Krauze Wojciech

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Młodszy Strażnik

Telefon: 94 346 09 67

Fax: 94 346 09 67

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: -

Jałyńska Anna

Dział: Straż Miejska

Stanowisko: Aplikant

Telefon: 94 346 09 67

Fax: -

E-mail: straz.miejska@um.koszalin.pl

Adres: Mariańska 9, 75-075 Koszalin

Zadania: -

Juszczak Katarzyna

Dział: Zespół Radców Prawnych

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 34 88 631

Fax: -

E-mail: katarzyna.juszczak(at)um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 109

Zadania: Obsługa administracyjno-biurowa Zespołu Radców Prawnych.

Listowska Katarzyna

Dział: Zespół Radców Prawnych

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 34 88 631

Fax: -

E-mail: katarzyna.listowska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 109

Zadania: Obsługa administracyjno-biurowa Zespołu Radców Prawnych.

Lis Katarzyna

Dział: Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Przekształceń

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: 94 348-88-17

Fax: -

E-mail: katarzyna.lis(at)um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 228

Zadania: przekształcenia użytkowania wieczystego

Janus Aleksandra

Dział: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 34 88 614

Fax: -

E-mail: aleksandra.janus@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Rynek Staromiejski, pokój 222

Zadania: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz sprawy związane z budżetem.

Małkowska Małgorzata

Dział: Biuro Rady Miejskiej

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 903

Fax: -

E-mail: malgorzata.malkowska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 215

Zadania: obsługa sesji Rady Miejskiej

Podgórski Arkadiusz

Dział: Wydział Edukacji

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: + 48 94 348-87-25

Fax: -

E-mail: arkadiusz.podgorski(at)um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój 49

Zadania: -

Junkiewicz Anna

Dział: Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 348 88 76

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: anna.junkiewicz@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 14

Zadania: -

Wróblewska Anna

Dział: Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 348-89-18

Fax: +48 94 348 87 92

E-mail: cud@ko-pomerania.pl

Adres: Koszalin, 75-007,Centrum Biznesu ul. Zwycięstwa 42 (pokój 210)

Zadania: współpraca transgraniczna

Drozdowska Dorota

Dział: Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 39 18

Fax: +48 94 348 87 92

E-mail: cud@ko-pomerania.pl

Adres: Koszalin, 75-007,Centrum Biznesu ul. Zwycięstwa 42 (pokój 210)

Zadania: współpraca transgraniczna

Kruczyńska Agnieszka

Dział: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348 39 40

Fax: -

E-mail: agnieszka.kruczynska@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 322

Zadania: Szkolenia i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim. Prowadzenie spraw związanych ze stażami absolwenckimi oraz delegacjami pracowników.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku