Menu główne

Lista pracowników

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Miller-Grzybowska Urszula

Dział: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: +48 94 348 87 70

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: urszula.miller@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 13

Zadania: -

Taterka Zenon

Dział: Referat Funduszy

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 348 87 98

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: zenon.taterka@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 10

Zadania: -

Kłus-Szczeblewska Natalia

Dział: Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 348 87 79

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: natalia.szczeblewska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Zwycięstwa 42, pokój 217

Zadania: -

Szott Renata

Dział: Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 348 39 13

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: renata.szott@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Zwycięstwa 42, pokój 213

Zadania: realizacja zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej ZIT KKBOF oraz związanych z wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Kosowicz Aleksandra

Dział: Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 348 39 12

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: aleksandra.kosowicz@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Zwycięstwa 42, pokój 212

Zadania: realizacja zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej ZIT KKBOF oraz związanych z wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Jewdokimow Bartłomiej

Dział: Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 88 68

Fax: +48 94 348 86 69

E-mail: bartlomiej.jewdokimow@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 11

Zadania: realizacja zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej ZIT KKBOF oraz związanych z wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Zwolan Paulina

Dział: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 348 88 49

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: paulina.zwolan@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 13

Zadania: obsługa kancelaryjna Wydziału

Pieczątkiewicz Marta

Dział: Referat Rozwoju Miasta

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 87 67

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: marta.pieczatkiewicz@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 13

Zadania: realizacja Strategii Rozwoju Koszalina

Stańczyk Agnieszka

Dział: Referat Funduszy

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 88 67

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: agnieszka.stanczyk@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 9

Zadania: pozyskiwanie funduszy pomocowych z UE dla jst

Strzelecka Beata

Dział: Referat Funduszy

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 39 22

Fax: +48 94 348 86 69,

E-mail: beata.strzelecka@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 15

Zadania: pozyskiwanie funduszy pomocowych z UE dla jst

Sawicki Adam

Dział: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 88 72

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: adam.sawicki@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 11

Zadania: rozwój miasta, przynależność do stowarzyszeń krajowych, udział w spółkach z zakresu rozwoju miasta

Madejsza Marcin

Dział: Referat Funduszy

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 348 87 94

Fax: + 48 94 348 88 69

E-mail: marcin.madejsza@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26; pok. nr: 15

Zadania: -

Sakała-Diakun Anna

Dział: Referat Rozwoju Miasta

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 348 87 67

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: anna.diakun@um.koszalin.pl;

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 13

Zadania: Rozwój miasta

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku