Menu główne

Lista pracowników

Wydział Środowiska

Kunz Agnieszka

Dział: Wydział Środowiska

Stanowisko: Dyrektor

Telefon: +48 94 348 88 91

Fax: -

E-mail: agnieszka.kunz@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin ul. Mickiewicza 26 pokój 25

Zadania: -

Staniszewska Katarzyna

Dział: Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: + 48 94 34 88 884

Fax: -

E-mail: katarzyna.staniszewska@um.koszalin.pl

Adres: ul. Mickiewicza 26, 75-007 Koszalin, pokój Nr 20

Zadania: Nadzór i koordynacja pracy Referatu

Kamyno Agnieszka

Dział: Referat Ochrony Środowiska

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 348 88 45

Fax: -

E-mail: agnieszka.kamyno@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin ul. Mickiewicza 26, pokój 38

Zadania: nadzór i koordynacja pracy referatu

Kołaczek-Sławińska Anna

Dział: Referat Ochrony Środowiska

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 348 86 92

Fax: -

E-mail: anna.kolaczek@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin ul. Mickiewicza 26, pokój 31

Zadania: Strategie i projekty z zakresu energetyki, niskoemisyjności i OZE.

Gawin Renata

Dział: Referat Ochrony Środowiska

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 39 74

Fax: -

E-mail: renata.gawin@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin ul. Mickiewicza 26, pokój 26

Zadania: Proces inwestycyjny w ochronie środowiska - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Siergiej Aleksandra

Dział: Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 348 88 84

Fax: -

E-mail: aleksandra.siergiej@um.koszalin.pl

Adres: ul. Mickiewicza 26, 75-007 Koszalin, pokój Nr 20

Zadania: Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanie opłat, wydawanie decyzji o wysokości opłaty, nadzór nad firmami odbierającymi odpady.

Grzesiak Anna

Dział: Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 893

Fax: -

E-mail: anna.grzesiak@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin ul. A. Mickiewicza 26, pokój 27

Zadania: Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanie opłat, wydawanie decyzji o wysokości opłaty, nadzór nad firmami odbierającymi odpady.

Zięba Aleksandra

Dział: Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 34 83 973

Fax: -

E-mail: aleksandra.zieba@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin ul. A. Mickiewicza 26, pokój 26

Zadania: Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanie opłat, wydawanie decyzji o wysokości opłaty, nadzór nad firmami odbierającymi odpady.

Majewska Angelika

Dział: Referat Ochrony Środowiska

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 39 73

Fax: -

E-mail: angelika.majewska@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin ul. Mickiewicza 26, pokój 26

Zadania: Proces inwestycyjny w ochronie środowiska - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Kamyk Małgorzata

Dział: Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 892

Fax: -

E-mail: malgorzata.kamyk@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin ul. Mickiewicza 26 pokój 27

Zadania: Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanie opłat, wydawanie decyzji o wysokości opłaty, nadzór nad firmami odbierającymi odpady.

Kulesza Natalia

Dział: Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 892

Fax: -

E-mail: natalia.kulesza@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin ul. Mickiewicza 26 pokój 27

Zadania: Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanie opłat, wydawanie decyzji o wysokości opłaty, nadzór nad firmami odbierającymi odpady.

Kretkowski Robert

Dział: Referat Ochrony Środowiska

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 348 88 94

Fax: -

E-mail: robert.kretkowski@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin ul. Adama Mickiewicza 26 pokój 19

Zadania: Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa

Sztechmiler Aleksandra

Dział: Referat Ochrony Środowiska

Stanowisko: Inspektor

Telefon: 94 348 86 92

Fax: -

E-mail: aleksandra.sztechmiler@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój 31

Zadania: ochrona powietrza

Śnieżek Janusz

Dział: Referat Ochrony Środowiska

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348-86-82

Fax: -

E-mail: janusz.sniezek@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin ul. Mickiewicza 26 pokój 50

Zadania: Sprawy dotyczące zwierząt

Olejniczak Beata

Dział: Referat Ochrony Środowiska

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 348 86 85

Fax: -

E-mail: beata.olejniczak@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Adama Mickiewicza 26, pokój 31

Zadania: Ochrona środowiska przed hałasem, gospodarka odpadami - decyzje administracyjne.

Kołodziejczyk Marta

Dział: Referat Ochrony Środowiska

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 348 86 82

Fax: -

E-mail: marta.kolodziejczyk(at)um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin ul. Mickiewicza 26 pokój 50

Zadania: Rolnictwo, łowiectwo, karty wędkarskie

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku