Menu główne

Lista pracowników

Wydział Finansowy

Żyła Anna

Dział: Wydział Finansowy

Stanowisko: Dyrektor Wydziału Finansowego

Telefon: +48 94 34 88 757

Fax: -

E-mail: anna.zyla@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 137

Zadania: nadzór i koordynacja pracy Wydziału.

Malinowska Barbara

Dział: Referat Budżetu i Analiz

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 34 88 758

Fax: -

E-mail: barbara.malinowska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 139

Zadania: zmiany budżetu, nadzór.

Nowak Beata

Dział: Referat Wymiaru Podatków

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 34 88 761

Fax: -

E-mail: beata.nowak@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 41

Zadania: nadzór i koordynacja pracy Referatu.

Liwak Małgorzata

Dział: Referat Budżetu i Analiz

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 34 88 758

Fax: -

E-mail: malgorzata.liwak@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 139

Zadania: analiza wydatków, sprawozdawczość BESTI@.

Sikora Aleksandra

Dział: Referat Wymiaru Podatków

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 34 88 764

Fax: -

E-mail: aleksandra.sikora@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 40

Zadania: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) osób prawnych.

Szpak Sylwia

Dział: Referat Budżetu i Analiz

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 34 88 759

Fax: -

E-mail: sylwia.szpak@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 136

Zadania: WPF, środki unijne.

Ratuszna Joanna

Dział: Referat Wymiaru Podatków

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 764

Fax: -

E-mail: joanna.ratuszna@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 40

Zadania: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) osób prawnych.

Kuderska Mirosława

Dział: Referat Wymiaru Podatków

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 763

Fax: -

E-mail: miroslawa.kuderska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 45

Zadania: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny) osób fizycznych: litery od A – G.

Szatkowska Małgorzata

Dział: Referat Wymiaru Podatków

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 37 63

Fax: -

E-mail: malgorzata.szatkowska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 43

Zadania: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny) osób fizycznych

Król-Radzimska Magdalena

Dział: Referat Wymiaru Podatków

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 34 88 763

Fax: -

E-mail: magdalena.krol@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 43

Zadania: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny) osób fizycznych: litery I, J, K.

Bartknecht Anna

Dział: Referat Wymiaru Podatków

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 34 88 762

Fax: -

E-mail: anna.bartknecht@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 42

Zadania: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny) osób fizycznych: litery S, Ś, T, U, W.

Derlińska Katarzyna

Dział: Referat Budżetu i Analiz

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 759

Fax: -

E-mail: katarzyna.derlinska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 136

Zadania: dochody, dotacje.

Sulewska Agnieszka

Dział: Referat Budżetu i Analiz

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 34 88 760

Fax: -

E-mail: agnieszka.sulewska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 138

Zadania: BIP, kredyty, obligacje, plany finansowe szkół.

Dobrzańska Kamila

Dział: Referat Budżetu i Analiz

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 34 88 760

Fax: -

E-mail: kamila.dobrzanska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 138

Zadania: plany finansowe Urzędu Miejskiego, szkół i przedszkoli, sprawozdawczość SEZAM.

Głyżewska Anna

Dział: Referat Wymiaru Podatków

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34-88-763

Fax: -

E-mail: anna.glyzewska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.43

Zadania: wymiar podatków osoby fizyczne

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku