Menu główne

Lista pracowników

Wydział Księgowości

Liskowska Anna

Dział: Wydział Księgowości

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: +48 94 348 87 32

Fax: -

E-mail: anna.liskowska@um.koszalin.pl

Adres: ul. Rynek Staromiejski 6-7. 75-007 Koszalin, pokój 129

Zadania: -

Żydecka-Tkaczyk Małgorzata

Dział: Referat Dochodów

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 34-88-746

Fax: -

E-mail: malgorzata.zydecka@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 141

Zadania: ewidencja księgowa dochodów budżetu miasta/sprawozdawczość budżetowa

Śmieżewska Krystyna

Dział: Referat Windykacji

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 34-88-734

Fax: -

E-mail: krystyna.smiezewska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.38

Zadania: zaświadczenia o niezaleganiu / stanie zaległości

Borejko Zuzanna

Dział: Referat Wydatków

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 34-88-740

Fax: -

E-mail: zuzanna.borejko@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.135

Zadania: księgowanie ZFŚS

Piwowarska Wioletta

Dział: Referat Egzekucji

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 3488860

Fax: -

E-mail: wioletta.piwowarska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7,75-007 Koszalin, pokój nr 18

Zadania: Prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną podatków i opłat. Nadzór i kontrola nad prowadzeniem egzekucji administracyjnej prowadzonej przez poborców.

Oleszczuk Sylwia

Dział: Referat Wydatków

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 34 88 741

Fax: -

E-mail: sylwia.oleszczuk(at)um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój nr 132

Zadania: Płace

Ilecka Joanna

Dział: Referat Wydatków

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 348 87 41

Fax: -

E-mail: joanna.ilecka@um.koszalin.pl

Adres: ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój 132

Zadania: Płace

Kowalczyk Aleksandra

Dział: Referat Dochodów

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 34-88-746

Fax: -

E-mail: aleksandra.kowalczyk@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 141

Zadania: ewidencja księgowa dochodów budżetu miasta

Gorczyńska Barbara

Dział: Referat Dochodów

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34-88-880

Fax: -

E-mail: barbara.gorczynska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 143

Zadania: ewidencja księgowa dochodów budżetu miasta

Jas Ilona

Dział: Referat Wydatków

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 34-88-744

Fax: -

E-mail: ilona.jas@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.133

Zadania: księgowanie inwestycji, środki trwałe

Smołucha Izabela

Dział: Referat Windykacji

Stanowisko: Starszy Specjalista

Telefon: +48 94 34-88-735

Fax: -

E-mail: izabela.smolucha@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.39

Zadania: podatek od środków transportowych, rolny, leśny os. fizycznych

Grabowska Anna

Dział: Referat Wydatków

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 34-88-739

Fax: -

E-mail: anna.grabowska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 130

Zadania: ewidencja księgowa projektów współfinansowanych ze środków pomocowych

Jasiecka Monika

Dział: Referat Dochodów

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34-88-851

Fax: -

E-mail: monika.jasiecka@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 142

Zadania: dochody

Zaborska Elwira

Dział: Referat Windykacji

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 34-88-734

Fax: -

E-mail: elwira.zaborska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.38

Zadania: opłaty cywilnoprawne dot. nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty geodezyjne

Zawadzka Katarzyna

Dział: Referat Wydatków

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 34-88-739

Fax: -

E-mail: katarzyna.zawadzka@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 130

Zadania: Księgowanie dowodów księgowych wydatkowych

Wijatkowska Małgorzata

Dział: Referat Dochodów

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34-88-747

Fax: -

E-mail: malgorzata.wijatkowska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 140

Zadania: Sporządzanie deklaracji i ich korekt VAT-7, występowanie o zwrot podatku VAT, nadzór nad prawidłowością rozliczeń VAT

Paprocka Michalina

Dział: Referat Windykacji

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 34-88-737

Fax: -

E-mail: michalina.paprocka@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 52

Zadania: Wieczyste użytkowanie gruntów Gminy - osoby fizyczne

Hejduk Ewa

Dział: Referat Windykacji

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 34-88-737

Fax: -

E-mail: ewa.hejduk@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 52

Zadania: Wieczyste użytkowanie gruntów Gminy - osoby fizyczne

Grębska Agnieszka

Dział: Referat Dochodów

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 34-88-851

Fax: -

E-mail: agnieszka.grebska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 142

Zadania: ewidencja księgowa dochodów Skarbu Państwa i opłat geodezyjno - kartograficznych

Kijewska Małgorzata

Dział: Referat Dochodów

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 34-88-752

Fax: -

E-mail: malgorzata.kijewska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 46

Zadania: kasa podatkowa

Bogdanowicz Julita

Dział: Referat Windykacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34-88-751

Fax: -

E-mail: julita.bogdanowicz@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.49

Zadania: -

Kulka Józefa

Dział: Referat Windykacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34-88-751

Fax: -

E-mail: jozefa.kulka@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.49

Zadania: mandaty karne Straży Miejskiej, opłata targowa

Andryszak Karolina

Dział: Referat Dochodów

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: 094-348-87-47

Fax: -

E-mail: karolina.andryszak@um.koszalin.pl

Adres: ul. Rynek Staromiejski 6-7. 75-007 Koszalin, pokój 140

Zadania: Sporządzanie deklaracji i ich korekt VAT-7, występowanie o zwrot podatku VAT, nadzór nad prawidłowością rozliczeń VAT

Nosek Mirosława

Dział: Referat Windykacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34-88-736

Fax: -

E-mail: miroslawa.nosek@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.50

Zadania: dzierżawy, przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

Knitter Karolina

Dział: Referat Windykacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34-88-736

Fax: -

E-mail: karolina.knitter@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.50

Zadania: podatki od osób prawnych

Rebidas Justyna

Dział: Referat Windykacji

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 34-88-736

Fax: -

E-mail: justyna.rebidas@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.50

Zadania: opłata skarbowa, opłata adiacencka i opłata planistyczna

Ostrowska Agnieszka

Dział: Referat Dochodów

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: + 48 94 34 88 748

Fax: -

E-mail: agnieszka.ostrowska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój nr 46

Zadania: kasa podatkowa

Bogucka Hanna

Dział: Referat Windykacji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34-88-738

Fax: -

E-mail: hanna.bogucka@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.51

Zadania: podatek od nieruchomości osób fizycznych

Czaplejewicz Rafał

Dział: Referat Windykacji

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 34-88-738

Fax: -

E-mail: rafal.czaplejewicz@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.51

Zadania: podatek od nieruchomości osób fizycznych

Domnik Natalia

Dział: Referat Windykacji

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 34-88-735

Fax: -

E-mail: natalia.domnik@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.39

Zadania: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czaplejewicz Dagmara

Dział: Referat Wydatków

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 87 42

Fax: -

E-mail: dagmara.czaplejewicz@um.koszalin.pl

Adres: ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój 134

Zadania: Księgowanie dowodów księgowych wydatkowych

Koc Dorota

Dział: Referat Dochodów

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 34-88-748

Fax: -

E-mail: dorota.koc@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 46

Zadania: kasa podatkowa

Prokopowicz Beata

Dział: Referat Wydatków

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34-88-744

Fax: -

E-mail: beata.prokopowicz@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.133

Zadania: zaangażowania wydatków, wydatki strukturalne

Dąbrowska -Kowalska Elżbieta

Dział: Referat Egzekucji

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348-87-50

Fax: -

E-mail: elzbieta.dabrowska@um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój Nr 18

Zadania: windykacja

Kobierski Piotr

Dział: Referat Egzekucji

Stanowisko: Poborca podatkowy

Telefon: +48 94 348 87 50

Fax: -

E-mail: piotr.kobierski@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 18

Zadania: realizacja tytułów wykonawczych

Turowski Tomasz

Dział: Referat Egzekucji

Stanowisko: Poborca

Telefon: +48 94 348 87 50

Fax: -

E-mail: tomasz.turowski@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 18

Zadania: realizacja tytułów wykonawczych

Derlińska Katarzyna

Dział: Referat Egzekucji

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 34 88 860

Fax: -

E-mail: katarzyna.derlinska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 18

Zadania: -

Kadylak Joanna

Dział: Referat Wydatków

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348-87-44

Fax: -

E-mail: joanna.kadylak@um.koszalin.pl

Adres: ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 133

Zadania: PFRON

Wieczorek Monika

Dział: Referat Dochodów

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 34 88 790

Fax: -

E-mail: monika.wieczorek(at)um.koszalin.pl

Adres: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 131

Zadania: -

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku