Menu główne

Strategia ZIT

Gmina Będzino
Miasto Białogard
Gmina Białogard
Gmina Biesiekierz
Gmina Bobolice
Gmina Dygowo
Gmina Gościno
Gmina Karlino
Gmina Kołobrzeg
Miasto Kołobrzeg
Miasto Gmina Koszalin
Gmina Manowo
Gmina Mielno
Gmina Polanów
Gmina Sianów
Gmina Siemyśl
Gmina Świeszyno
Gmina Tychowo
Gmina Ustronie Morskie

Współpraca i osiąganie wspólnych celów

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wyznacza cele rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego, wypracowane wspólnie przez samorządy terytorialne tworzące Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny.

Do najważniejszych celów Strategii ZIT KKBOF w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego należy:

  • wzmocnienie infrastruktury drogowej i usprawnienie połączeń drogowych,
  • stworzenie sprawnej i zintegrowanej komunikacji publicznej,
  • wymiana taboru transportu publicznego,
  • budowa multimodalnych centrów przesiadkowych wraz z centrum usług informatycznych i komunikacyjnych,
  • rozbudowa dostępnych terenów inwestycyjnych, umożliwiających łatwe rozpoczęcie działalności lub jej rozwinięcie podmiotom z sektora MŚP,
  • rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw,
  • tworzenie nowych miejsc w przedszkolach,
  • wspieranie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i zawodowego.

Wyznaczone w Strategii ZIT KKBOF cele rozwoju będzie można w pełni osiągnąć poprzez zaangażowanie mieszkańców, reprezentujących ich organizacji społecznych oraz przedsiębiorstw aktywnie działających na obszarze 19 gmin partnerskich: Miasto Koszalin, Miasto Kołobrzeg, Miasto Białogard oraz miast i gmin: Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie.

Na realizację zintegrowanych przedsięwzięć w ramach ZIT KKBOF w latach 2014-2020 przeznaczono 40 mln euro.


Pozytywna opinia Strategii ZIT KKBOF Instytucji Zarządzającej RPO WZ
Strategia ZIT KKBOF podlega aktualizacji w przypadku pojawienia się "wewnętrznej bądź zewnętrznej potrzeby".
Zgłaszanie zmian do Strategii ZIT KKBOF:
2. Przesłanie podpisanego dokumentu na adres mailowy aleksandra.kosowicz@um.koszalin.pl lub zit.kkbof@um.koszalin.pl
Wszystkie proponowane zmiany do Strategii ZIT KKBOF podlegają weryfikacji Biura ZIT KKBOF
Nazwa gminy
Projekty

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku