Menu główne

Budowa drogi gminnej ul. Władysława IV w Koszalinie

Gmina Będzino
Miasto Białogard
Gmina Białogard
Gmina Biesiekierz
Gmina Bobolice
Gmina Dygowo
Gmina Gościno
Gmina Karlino
Gmina Kołobrzeg
Miasto Kołobrzeg
Miasto Gmina Koszalin
Gmina Manowo
Gmina Mielno
Gmina Polanów
Gmina Sianów
Gmina Siemyśl
Gmina Świeszyno
Gmina Tychowo
Gmina Ustronie Morskie
Miasto Gmina Koszalin
Kryterium: 
Działanie 5.3 RPO WZ

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą związanych z budową oraz rozbudową ulicy Władysława IV w Koszalinie, w celu zwiększenia dostępności do istniejących terenów inwestycyjnych (poprzemysłowych). W ramach inwestycji powstanie droga gminna o długości 325 m, dwukierunkowa ścieżka rowerowa, chodniki, miejsca postojowe i bezpieczne zjazdy. Kompleksowa realizacja inwestycji znacznie poprawi dojazd do istniejących terenów inwestycyjnych zlokalizowanych pomiędzy ulicami Władysława IV (główna), Batalionów Chłopskich, torami kolejowymi a ul. Tadeusza Mazowieckiego. Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława IV docelowo podniesie bezpieczeństwo i standard ruchu pieszego i pojazdów, a także wpłynie na uporządkowanie zagospodarowania terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Koszt całkowity inwestycji: 3 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł
Poziom dofinansowania: 33,33%

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku