Menu główne

Strategia Rozwoju Koszalina/Raport o Stanie Miasta

Wstęp

Część I: Informacja z realizacji polityk, programów i strategii

1.1. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2019 rok

1.2. Informacje z realizacji pozostałych polityk, programów i strategii wg celów strategicznych określonych w Strategii Rozwoju Koszalina

Część II: Realizacja uchwał Rady Miejskiej

Część III: Realizacja Budżetu Obywatelskiego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku