Menu główne

Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Koszalina w kadencji 2019 - 2023

INFORMACJA


Na zaproszenie Piotra Jedlińskiego - Prezydenta Miasta Koszalina  w dniu 2 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskiegm odbyło się spotkanie z nowymi członkami Rady Sportu przy Prezydencie Miasta.

Przemysław Krzyżanowski - Zastępca Prezydenta Miasta wręczył nominacje nowej Radzie Sportu w kadencji 2019 - 2023, jednocześnie podziękował, iż Rada Sportu będzie organem inicjującym, doradczym i opiniotwórczym Prezydenta w zagadnieniach związanych ze sportem w mieście.


W dalszej części obrad wyłoniono Przewodniczącego Rady Sportu oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Sportu.


W wyniku jawnego głosowania członków Rady Sportu na wyżej wymienione funkcje wybrano następujące osoby:


Jan Kuczko - Przewodniczący Rady Sportu

Stanisałw Olek  - Zastępca Przewodniczącego Rady Sportu


Inne dokumenty:

1. Klauzula informacyjna - RODO, dotycząca przetwarzania danych osobowych członków Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Koszalina.

2. Zarządzenie Nr 116/558/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2011 r. w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Koszalina oraz nadania Radzie Sportu regulaminu działania.
Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku