Menu główne

Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Koszalina w kadencji 2019 - 2023


Skład Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Koszalina

1. Andrzej Adamski
2. Cezary Banasiak
3. Ryszard Fornalczyk
4. Jakub Kielar
5. Jan Kuczko
6. Stanisław Olek
7. Remigiusz Oszmian
8. Andrzej Pawłowski
9. Jan Stasiuk
10. Sebastian Tałaj
11. Monika Tkaczyk
12. Grzegorz Zaganiacz
13. Oliwia Skórka


Zarządzenie - powołanie Rady Sportu w kadencji 2019-2023


INFORMACJA


Na zaproszenie Piotra Jedlińskiego - Prezydenta Miasta Koszalina  w dniu 2 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskiegm odbyło się spotkanie z nowymi członkami Rady Sportu przy Prezydencie Miasta.

Przemysław Krzyżanowski - Zastępca Prezydenta Miasta wręczył nominacje nowej Radzie Sportu w kadencji 2019 - 2023, jednocześnie podziękował, iż Rada Sportu będzie organem inicjującym, doradczym i opiniotwórczym Prezydenta w zagadnieniach związanych ze sportem w mieście.


W dalszej części obrad wyłoniono Przewodniczącego Rady Sportu oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Sportu.


W wyniku jawnego głosowania członków Rady Sportu na wyżej wymienione funkcje wybrano następujące osoby:


Jan Kuczko - Przewodniczący Rady Sportu

Stanisałw Olek  - Zastępca Przewodniczącego Rady Sportu


Inne dokumenty:

1. Klauzula informacyjna - RODO, dotycząca przetwarzania danych osobowych członków Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Koszalina.

2. Zarządzenie Nr 116/558/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2011 r. w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Koszalina oraz nadania Radzie Sportu regulaminu działania.

3. Zarządzenie Nr 619/2033/22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/558/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2011 r. w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Koszalina oraz nadania Radzie Sportu regulaminu działania.

4. Zarządzenie Nr 619/2034/22 zmieniajace zarządzenie w sparwie powołania do składu Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Koszalina z dnia 19.05.2022 r.

5. Zmiana Zarządzenia Nr 116/558/11 Prezydenta Miasta Koszalina z 30.09.2011 w sparwie składu i powoływania Rady Sportu z dnia 13.10.2023 r.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku