Menu główne

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Informacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB)

Poradnik  "Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny"


Miejski Plan Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Koszalina

W celu optymalnego wykorzystania sił i środków w  trakcie reagowania  na sytuacje kryzysowe, usuwania ich skutków oraz odtworzenia  zasobów i  infrastruktury krytycznej w Koszalinie opracowano "Miejski Plan Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Koszalina", który został zatwierdzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 24 lipca 2019 roku.  

Istotną częścią planu są procedury reagowania kryzysowego (PRK), czyli rozpisane zadania, do wykonania przez poszczególne służby ratownicze reagujące na daną sytuację kryzysową.

W skład niniejszego dokumentu wchodzą następujące elementy:

1) plan główny

2) zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych

3) załączniki funkcjonalne planu głównego

STOPNIE ALARMOWE I STOPNIE ALARMOWE CRP

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP


REAGOWANIE W ZDARZENIACH RADIACYJNYCH

- materiały Państwowej Agencji AtomistykiWHO: JAK UNIKAĆ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 2019-NCOV


Wojewoda Zachodniopomorski przypomina osobom poszkodowanym przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne o pomocy materialnej w przypadku zniszczenia lub zniszczenia domu.

Warunki bezpiecznego używania przedmiotów mogących zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych

(balony, lampiony, iluminacje świetlne, fajerwerki)

Lampiony, baloniki, lasery, fajerwerki mogą utrudnić samolotom bezpieczne wykonanie lotu lub lądowanie. W sezonie letnim, prawie każda impreza masowa kończy się jakąś iluminacją, emisją światła, pokazem sztucznych ogni, wypuszczeniem modnych ostatnio baloników z diodą LED lub chińskich lampionów ze świeczką.

Żeby wszystko przebiegło zgodnie z przepisami, należy pobrać ze strony internetowej PAZP formularz, wypełnić go, podpisać i przesłać faksem do PAŻP. W przypadku osób fizycznych wystarczy podpis.
W formularzu należy podać miejsce, z którego będą puszczane balony/ lampiony lub emitowane inne efekty świetlne oraz kontakt telefoniczny do organizatora.
Jeśli ktoś planuje uświetnić festyn, wesele czy inną imprezę puszczaniem lampionów, fajerwerkami lub wypuścić w niebo setki balonów napełnionych helem, powinien najpierw wypełnić formularz, który można znaleźć na strnie  PAŻP.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku