Menu główne

Dla obywateli Ukrainy poszukujących schronienia i pomocy na terenie Miasta Koszalin/ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

PUNKT INFORMACYJNY DLA OBYWATELI UKRAINY

Informacje prawne dla obywateli i obywatelek Ukrainy poszukujących możliwości wjazdu i pobytu w Polsce

Informacje dla obywateli Ukrainy poszukujących schronienia i pomocy na terenie Miasta Koszalin.

Jeśli pochodzisz z Ukrainy i potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.

Pod poniższymi numerami telefonów uzyskasz niezbędne informacje:

 1.  Infolinia Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawach dotyczących obywateli Ukrainy +48 47 721 75 75
 2.  Specjalna całodobowa infolinia dla obywateli oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie uruchomiona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych: tel. +48 22 523 88 80
 3. Infolinia w sprawie świadczeń zdrowotnych dla uchodźców - tel. 800 190 590
 4. Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Koszalinie – tel. 94 342 64 70 ul. Piłsudskiego 6/1, 75-500 Koszalin e-mail: zup_koszalin@wp.pl https://www.facebook.com/zuwp.oup/
 5. Infolinia Wojewody Zachodniopomorskiego tel. + 48 91 430 30 33
 6. Placówka Straży Granicznej Kołobrzeg tel. 94 35 80 219 lub 94 35 80 213
 7. Centrum Wsparcia Integracji (FAMI) – tel. 539 677 733 ul. I-go Maja 18/2 (pasaż Milenium) 75-061 Koszalin
 8. STOWARZYSZENIE "MAJSTERNIA" – tel. 729 840 847 ul. Niepodległości 24-26, 75-242 Koszalin
 9. Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy – tel. 603 116 996 ul. Niepodległości 24 - 26, 75-242 Koszalin
 10. Diakonia Razem - Infopunkt dla migrantów tel. 94 345 46 78 ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
 11. Biuro Tłumaczeń Diuna do odwołania wykonuje nieodpłatnie wszystkie tłumaczenia dokumentów osobistych z języka ukraińskiego na polski. W tym celu uruchomiono oddzielny adres e-mail.Skany dokumentów prosimy przesyłać na: ua@diuna.biz
 12. Wspracie dla studentów przyjeżdżających z zagranicy
 13. Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy –ofiar konfliktu wojennego. W Koszalinie pomoc koordynuje adw. Bartłomiej Bubacz (tel. 606 536 096, email: adwokat.bubacz@gmail.com)
 14. Lista radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie deklarujących pomoc pro bono dla obywateli Ukrainy Koordynatorem ds. nieodpłatnej pomocy prawnej zorganizowanej przez Radę Okręgową Radców Prawnych w Koszalinie jest r.pr. Marcin Czajkowski (mail: m.czajkowski@oirpkoszalin.pl)
 15. Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej tel. 94 346 24 40, ul. Dworcowa 11-15
 16.  Biuro Zarządznia Kryzysowego tel. 94 342 59 95, ul. Strażacka 8

ŻYWNOŚĆ DLA OBYWATELI UKRAINY Z PCK

Polski Czerwony Krzyż w Koszalinie  wydaje obywatelom Ukrainy żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Żywność wydawana jest w PCK, ul. Grunwaldzka 20, we wtorki i czwartki w godzinach od 8.00-14.00.
Warunkiem otrzymania żywności jest dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy.

Flaga Ukrainy

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Юридична інформація для громадян України, які шукають можливості вїзду та перебування в Польщі

Інформації для громадян України шукаючих захисту і помочі на території міста Кошалін.

Якщо ви приїхали з України і потребуєте допомоги – будь ласка, зв’яжіться з нами. Необхідну інформацію Ви отримаєте за наступними телефонами:

 1. Інфолінія Уряду до справ Іноземців у справах зв`язаних з громадянами України: +48 47 721 75 75
 2. Спеціальна, цілодобова інфолінія для громадян Польщі та власників Карти Поляка, яки проживають в Україні, відкрита Міністерством Закордонних Справ: +48 22 523 88 80
 3. Інфолінія про медичне обслуговання у Польщі для біженців - тел. 800 190 590
 4. Об’єднання Українців у Польщі, кошалінський відділ: 94 342 64 70 вул. Piłsudskiego 6/1, 75-500 Кошалін е-майл: zup_koszalin@wp.pl https://www.facebook.com/zuwp.oup/Інфолінія Західно-Поморського Воєводи: + 48 91 430 30 33
 5. Інфолінія Західньопоморського Воєводи: + 48 91 430 30 33
 6. Прикордонна служба в Колобжегу 94 35 80 219, 94 35 80 213
 7. Центр Підтримки Інтеграції (FAMI): 539 677 733 вул. 1-go Maja 18/2, пасаж „Міленіум” 75-061 Кошалін
 8. ОБ'ЄДНАННЯ "МАЙСТЕРНЯ": 729 840 847 вул. Niepodległości 24-26, 75-242 Кошалін
 9. Греко-Католицька Церква Успіння Пресвятої Богородиці: 603 116 996 вул. Niepodległości 24-26, 75-242 Кошалін
 10. Дяконія "Разом" - інфопункт для мігрантів: 94 345 46 78 вул. Połczyńska 1, 75-802 Кошалін
 11. Бюро перекладів "Дюна" до відкликання виконує безкоштовні переклади осонистих документів з української на полську мову. Для цього створено окрему електронну адресу, скани документів надсилайте на адресу: ua@diuna.biz
 12. ПІДТРИМКА УЧНІВ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ З ЗАРУБІЖЖЯ
 13. Вища рада адвокатів спільно з районними радами адвокатів організували безоплатну скоординовану юридичну допомогу громадянам України – постраждалим у воєнному конфлікті. У Кошаліні допомогу координує адвокат Bartłomiej Bubacz (Бартломєй Бубач) (тел. 606 536 096, е-майл: adwokat.bubacz@gmail.com)
 14. Листа юрисконсультів Округової Ізби Юрисконсультів у Кошаліні які деклярують безкоштовну поміч для громадян України. Координатором з надання безоплатної правової допомоги, організованої районною радою юрисконсультів м. Кошалін, є п. Марчін Чайковський (Marcin Czajkowski) (mail: m.czajkowski@oirpkoszalin.pl)
 15. Культурно-туристичний інформаційний центр тел.94 346 24 40 вул. Дворцова 11-15 

 

ЇЖА ВІД ПОЛЬСКОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА (ПЧК) ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Польський Червоний Хрест у Кошаліні

забезпечує харчуванням громадян України

в рамках Оперативної програми «Продовольча допомога».

Харчування видається в Польському Червоному Хресті

вул. Grunwaldzka 20

у вівторки та четверги з 8.00 до 14.00.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku