Menu główne

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Drodzy Mieszkańcy Koszalina!
Miasto Koszalin przystąpiło do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Dokument ma na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych. Jego zapisy dotyczą zarówno obiektów infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie miasta, a także jego mieszkańców.
Przyjęcie PGN ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach nowej perspektywy budżetowej 2021 - 2027. Zwiększy również możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej między innymi na działania związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacją i rozbudową sieci drogowej, zmniejszeniem energochłonności oświetlenia ulicznego i wiele innych. Co więcej, w niektórych obszarach finansowania posiadanie Planu jest warunkiem obligatoryjnym przy ubieganiu się o środki finansowe, które docelowo mają przynieść korzyści dla wszystkich Mieszkańców i Miasta Koszalina poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii.

Ankieta

Aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby i możliwości Miasta w realizacji inwestycji efektywnych energetycznie konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła oraz określenie poziomu emisji gazów cieplarnianych, w tym zużycia energii w budynkach mieszkalnych w mieście.
W związku z powyższym do 14 sierpnia 2020 roku Mieszkańcy proszeni są o wypełnienie ankiet dla budynków mieszkalnych klikając w link.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeljIsIb-pJZoTs59F-RHKL8MIW2kdaB4_ZHZxmQPCOhIJK9Q/viewform?usp=sf_link (po kliknięciu w link przeniosą się Państwo na witrynę https://docs.google.com, gdzie znajduje się ankieta).

Formularz zgłaszania działań

W ramach prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta przygotowaliśmy formularz zgłaszania planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii lub innych zagadnień odnoszących się do ochrony środowiska, które powinny być uwzględnione w projekcie dokumentu. Formularze można składać do 14 sierpnia 2020 roku.

Proponowane działania prosimy zgłaszać poprzez formularz online klikając w link.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDUle2OJm7PtgDq0TvQv0vFrPmQLhf50u-_3rpfX90HfC7YA/viewform (po kliknięciu w link przeniosą się Państwo na witrynę https://docs.google.com, gdzie znajduje się formularz online).

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Koszalina jest firma Energia dla Miast Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr telefonu 662 239 612 lub na adres mailowy: k.krzoski@energiadlamiast.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku