Menu główne

Zgłoś swój biznes do konkursu "Firma na Start"

05.10.2021
Na zdjęciu Prezydent Koszalina Piotr Jedliński

Celem konkursu "Firma na Start" jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz wybór najciekawszego pomysłu biznesowego i zapewnienie odpowiednich instrumentów do przekształcenia go w firmę.

Tegoroczna – siódma edycja konkursu - przeprowadzona będzie w terminie 16.09- 17.12.2021 r. i przebiegać będzie na podobnych zasadach co poprzednie. W celu zachowania bezpieczeństwa i zminimalizowania uzależnienia realizacji Konkursu od ewentualnego zaostrzenia ograniczeń wynikających z COVID -19, podobnie jak w roku 2020 wprowadzone zostały następujące zmiany w zakresie naboru i szkoleń:

  • zgłoszenia udziału w konkursie odbywać się będą wyłącznie drogą elektroniczną;
  • przewidziana została również możliwość szkoleń on-line zamiast stacjonarnych - jeżeli zajdzie taka konieczność.

 Pozostałe elementy przebiegu konkursu (jak np. forma złożenia biznesplanów czy prezentacje), również będą modyfikowane, jeśli zajdzie konieczność wynikająca z zaostrzania ograniczeń.

 

Głównym założeniem konkursu jest wybór najlepszego biznesplanu w dwóch kategoriach:

Kategoria I: osoby fizyczne w wieku 18  - 35 lat - studenci, absolwenci lub inne osoby chcące założyć własną firmę (nie tylko dla mieszkańców Koszalina);

Kategoria II: uczniowie koszalińskich szkół ponadpodstawowych.

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie  biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Koszalinie, prezentującego rozwój przedsiębiorstwa - od podstaw i zawierającego prognozę jego działalności. Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji biznesplan konkretnego przedsięwzięcia.

 


Cele Konkursu:

  1. upowszechnienie wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz rekomendowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi ,
  2. zachęcanie do aktywności w kierunku zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. wsparcie w tworzeniu przedsiębiorstw w oparciu o pomysły biznesowe o najwyższym potencje rynkowym,
  4. kreowanie nowych miejsc pracy.

 

Konkurs realizowany jest w trzech etapach:

Pierwszy etap (16.09.-15.10.2021 r.) obejmuje:

- nabór zgłoszeń do 11 października,

- ocenę formalną formularzy zgłoszeniowych od 12 do 15 października.

 

Drugi etap (16.10.-15.11.2021 r.) obejmował będzie przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń oraz złożenie przez Uczestników gotowych biznesplanów.

Trzeci etap (16.11.-17.12.2021 r.) obejmował będzie ocenę formalną i merytoryczną zgłoszonych biznesplanów, prezentację swoich pomysłów przez uczestników oraz wybór przez Kapitułę Konkursową najlepszego biznesplanu w każdej kategorii.


Partnerzy Konkursu:

Wraz ze wzrostem liczby partnerów, coraz bardziej atrakcyjna staje się również pula nagród  oferowanych w ramach Konkursu. Od 2015 r. do 2019 r. nagrodą główną w Konkursie było 20 tys. zł brutto ufundowane przez Prezydenta Koszalina dla zwycięzcy w kategorii I, a w kategorii II były to nagrody rzeczowe. W 2020 r. kwota nagrody głównej Prezydenta Koszalina wzrosła do 28 tys. zł brutto i wprowadzona została nagroda finansowa w kategorii II w wysokości 2 tys. zł. W tegorocznej edycji utrzymana została zwiększona kwota nagrody głównej – jest to 28 tys. zł brutto ufundowane przez Prezydenta Koszalina oraz dodatkowo 7 tys. zł od partnerów, co daje łączną kwotę 35 tys. zł głównej nagrody. Przewidziana została również nagroda finansowa w kategorii II dla laureatów od  pierwszego do trzeciego miejsca w kwocie 7,5 tys. zł. Oprócz nagród finansowych, zwycięzcy premiowani będą również nagrodami rzeczowymi, voucherami, pakietami usług czy szkoleniami. Laureatów wybierze powołana przez organizatora  Kapituła Konkursowa. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą przedstawiciele Miasta, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy.

Szczegółowy zakres konkursu określa regulamin znajdujący się na stronie www.koszalin.pl/firma (Po kliknięciu w link pozostaną Państwo na stronie www.koszalin.pl i przejdą do zakładki Firma) 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku