Menu główne

Zapraszamy do udziału w programie polityki zdrowotnej HPV

08.06.2021
graficzne przedstawienie kobiety trzymającej lupę

Gmina Miasto Koszalin zaprasza do udziału w programie polityki zdrowotnej w 2021r. pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV na lata 2021-2025”


Program kierowany jest do dziewcząt urodzonych w 2007 i 2008 r. zameldowanych na pobyt stały w Koszalinie oraz do dziewczynek przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Koszalina.

Realizatorami Programu są:


DLA ROCZNIKA 2007 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin.

DLA ROCZNIKA 2008 - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Zwycięstwa 204 A, 75-640 Koszalin.


Nadzór nad realizacją programu sprawuje Gmina Miasto Koszalin  


Więcej informacji : https://www.koszalin.pl/pl/page/program-profilaktyki-zakazen-wirusem-hpv


fot. <a href='https://pl.freepik.com/wektory/niebieski'>Niebieski plik wektorowy utworzone przez vectorjuice - pl.freepik.com</a>

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku