Menu główne

Wyniki rekrutacji do miejskiego żłobka oraz przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

24.05.2023
Wyniki rekrutacji do miejskiego żłobka oraz przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Wyniki rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

 

Składanie wniosków przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci odbywało się w terminie od 1 kwietnia od godz. 15.00 do 21 kwietnia br. do godz. 15.00.

W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 ostatecznie w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby zostało przygotowanych 1087 miejsc przedszkolnych dla dzieci z każdej grupy wiekowej. Nabór był prowadzony we wszystkich przedszkolach publicznych oraz w następujących przedszkolach niepublicznych biorących udział w rekrutacji na zasadach przedszkoli publicznych:

 • Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne „Miś”,
 • Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia",
 • Niepubliczne Przedszkole „Kamyczek",
 • Przedszkole Niepubliczne „Happy Days—Szczęśliwe Dni",
 • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Europejczyka",
 • TWOJA NIANIA Kamila Chabowska,
 • Niepubliczne Przedszkole „Bambino"
 • Przedszkole „Przyjaciel Dziecka" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.

Do 21 kwietnia do godziny 15.00 złożono 920 prawidłowo wypełnionych podań, które brały udział w rekrutacji, w tym:

 • 757 dotyczących dzieci 3-letnich,
 • 47 dotyczących dzieci 4-letnich,
 • 41 dotyczących dzieci 5-letnich,
 • 75 dotyczących dzieci 6-letnich.

Z tej grupy do przedszkoli zakwalifikowało się 861 dzieci (761 do przedszkoli publicznych i 100 do przedszkoli niepublicznych), w tym:

 • 715 dzieci 3-letnich,
 • 45 dzieci 4-letnich,
 • 30 dzieci 5-letnich,
 • 71 dzieci 6-letnich.

Wyniki rekrutacji, tj. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli, zostały podane przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości 19 maja br. o godzinie 15.00.

Rodzice będą mieli czas do 24 maja br. do godziny 15.00, aby potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. Ostateczne listy dzieci przyjętych do przedszkoli zostaną ogłoszone 26 maja br. o godzinie 15.00.

Wszystkim dzieciom mieszkającym w Koszalinie, które brały udział w rekrutacji, miasto zapewni miejsce wychowania przedszkolnego, gdyż liczba wolnych miejsc (226) przekracza liczbę dzieci, które po pierwszym etapie rekrutacji nie zostały przydzielone do wskazanych w podaniu przedszkoli (50 dzieci z Koszalina). Stało się tak dlatego, że rodzice wskazywali w podaniu jedynie jedno lub dwa preferowane przedszkola, przez co system elektronicznego naboru nie mógł przydzielić dzieci do przedszkoli, w których pozostały wolne miejsca. Dzieciom niezakwalifikowanym do żadnego przedszkola, Prezydent Miasta do 9 czerwca 2023 r. wskaże przedszkole spośród placówek, w których zostały wolne miejsca po pierwszym etapie rekrutacji. Przy wskazywaniu miejsca brana będzie pod uwagę przede wszystkim bliskość wskazywanego miejsca od przedszkola preferowanego w pierwszym etapie rekrutacji. Aby otrzymać wskazanie, rodzic nie musi składać żadnych dodatkowych podań.

 

 

Informacja dotycząca rekrutacji dzieci w wieku do lat 3 do Żłobka Miejskiego na rok 2023/2024

 

Żłobek Miejski w Koszalinie posiada w siedmiu oddziałach 540 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. 264 rodziców potwierdziło wolę kontynuacji pobytu dzieci w żłobku na kolejny rok. W związku z powyższym liczba wolnych miejsc przygotowanych do naboru wyniosła 276.

W ramach rekrutacji trwającej od 2 kwietnia do 19 maja wpłynęły 284 wnioski. Tylko 12 dzieci zostało nieprzyjętych — dotyczy to dzieci poniżej jednego roku życia.

Do 31 maja br. rodzice dzieci przyjętych do żłobka potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do żłobka. W czerwcu br. Żłobek Miejski będzie podpisywał umowy z rodzicami.

Nabór uzupełniający do Żłobka Miejskiego - informacja

Od 1 czerwca do 31 marca każdego roku będzie trwał nabór uzupełniający. Rodzice mogą składać podania do wybranego oddziału żłobka. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość przyjęcia dziecka żłobka.

1 .

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają wniosek o przyjęcie do przedszkola. Sposób składania wniosków wygenerowanych z systemu naboru zostanie określony w Instrukcji rekrutacyjnej zamieszczonej na ww. stronie do 8 czerwca 2023 r.

od 9 czerwca 2023 r. od godz. 1000 do 16 czerwca 2023 r. do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

do 21 czerwca 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych kandydatów niezakwalifikowanych.

26 czerwca 2023 r.

godz. 1000

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia elektronicznie po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji kandydata lub w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w przedszkolu.

28 czerwca 2023 r.

do godz. 1 500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 czerwca 2023 r.

godz. 1500

 

 

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku