Menu główne

Wymiana doświadczeń

07.10.2021
Na zdjęciu spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Gorzowie

W dniu 6 października br. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego Gorzowa Wielkopolskiego. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Koszalinie podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego". Obecnie trwają przygotowania do wszczęcia procedury wyboru partnera prywatnego. Gorzów Wielkopolski zamierza przystąpić do realizacji projektu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w formule PPP. 

Z ramienia Gorzowa Wielkopolskiego uczestniczyli: 

Iwona Olek – Zastępca Prezydenta  

Jacek Szymankiewicz – Zastępca Prezydenta 

Agnieszka Kaczmarek – Skarbnik Miasta 

Dorota Sikorska – Dyrektor Budżetu i Rachunkowości 

Anna Bonus-Mackiewicz  – Dyrektor Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 

Alicja Kajder-Pussty –  Dyrektor Inwestycji 

Agnieszka Sokołowska – Dyrektor Zarządzania Funduszami 

Z ramienia Koszalina gości przywitał Zastępca Prezydenta ds. Polityki gospodarczej Andrzej Kierzek, w spotkaniu uczestniczyli:

Skarbniczka Katarzyna Macko, Urszula Miller-Grzybowska, Elżbieta Reinholz, Sylwia Szpak, Bartłomiej Jewdokimow, Anna Sakała-Diakun.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku