Menu główne

Wydział Architektury i Urbanistyki

16.03.2020
Wydział Architektury i Urbanistyki

Od 17 marca 2020 r. (do odwołania) w Wydziale Architektury i Urbanistyki UM w Koszalinie w ograniczonym zakresie będą załatwiane następujące sprawy:

– decyzje administracyjne i czynności z zakresu Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie specustawy drogowej,

Ograniczony zakres oznacza, że będzie możliwość tylko złożenia pism i wniosków.

Stronom postępowań administracyjnych w toku przysługuje możliwość osobistego wglądu w akta sprawy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę.

 

W związku z wprowadzeniem ograniczenia bezpośredniego kontaktu z pracownikami urzędu Wnioskujący proszeni są o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu osobie prowadzącej sprawę.

Sekretariat Wydziału Architektury i Urbanistyki - tel. 94 348 87 72.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku