Menu główne

Wybory 2023 - ważne informacje organizacyjne na temat głosowania i miejsc komisji wyborczych.

11.10.2023
Wybory 2023 - ważne informacje organizacyjne na temat głosowania i miejsc komisji wyborczych.

Informacje na temat organizacji wyborów parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 roku, mi.n. do kiedy można zmienić swoje miejsce głosowania, do kiedy można składać wnioski o sporządzenie pełnomicnictwa do głosowania oraz jakie zmiany zaszły w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w porównaniu z wyborami z 2016 roku.


Zaświadczenia o prawie do głosowania pobiera się w dowolnie wybranym urzędzie gminy na terenie kraju (jest od-miejscowienie) w terminie do 3 dnia przed dniem wyborów tj. do 12.10.2023 r włącznie.

Mogą je otrzymać wszyscy Polacy, którzy posiadają prawa wyborcze. Nawet Ci, którzy nie posiadają zameldowania na pobyt stały. Odbiór zaświadczenia następuje przez wyborcę lub przez upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek. Nie wydaje się duplikatów zaświadczeń o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia nie może być złożony drogą elektroniczną.

Pełnomocnictwa do głosowania

Składanie wniosków o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania do dnia 2.10.2023r. przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zmiana miejsca głosowania

Wyborca, może zmienić miejsce głosowania w terminie do 3 dnia przed dniem wyborów tj. do 12.10.2023r włącznie  składając wniosek:

- w wersji papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której będzie przebywać w dniu wyborów

- w wersji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego ds. informatyzacji.

w/w sprawy załatwia Wydział Spraw Obywatelskich  przed wyborami w dniu 15.10.2023r.

 – I piętro w ratuszu. Bilety do pobrania w biletomacie przy wejściu do ratusza.


Ujęcie w stałym obwodzie głosowania dla osób, które stale zamieszkują na terenie gminy, a nie maja zameldowania na pobyt stały w Koszalinie  i chcą być na stałe ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Wniosek można złożyć papierowo lub elektronicznie jw.  Decyzję administracyjną wydaje się w terminie 5 dni od złożenia wniosku. Wójt przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek  spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie danej gminy.

Jest tu usługa stała – całoroczna. 

 Wybory do Sejmu i Senat Rzeczypospolitej Polskiej  oraz referendum ogólnokrajowe o szczególnym znaczeniu dla państwa

 

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 15 października 2023 r. otwarte będą w godzinach od 07.00 do 21.00. Na terenie Miasta utworzonych zostało 50 stałych obwodów głosowania oraz 5 odrębnych.

 

UWAGA WAŻNE ! 

– zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koszalinie I nastąpiła zmiana niektórych siedzib obwodowych komisji wyborczych w porównaniu do ostatnich wyborów, które odbyły się w 2020 r.

Nr obwodu

Poprzednia siedziba

  • obwodowej komisji wyborczej

Obecna siedziba

  • obwodowej komisji wyborczej

3

Klub „Kanion” KSM Przylesie

ul. Juliana Krzyżanowskiego 26

Żłobek Miejski Oddział „Smyk”,

ul. Ignacego Chrzanowskiego 10

17

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Złoty Wiek”

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 64

Szkoła Podstawowa Nr 10,

ul. Fryderyka Chopina 42

W SP Nr 10 ma siedzibę także obwodowa komisja wyborcza Nr 16

22

 

PRO-WAM Spółka z o. o. ul. Zwycięstwa 278

 

Szkoła Podstawowa Nr 3,

ul. Jabłoniowa 23

W SP Nr 3 ma siedzibę także obwodowa komisja wyborcza Nr 20

24

Klub KSM „Nasz Dom” 

ul. Zwycięstwa 148

II Liceum Ogólnokształcące

im. Wł. Broniewskiego,

ul. Józefa Chełmońskiego 7

W II LO ma siedzibę także obwodowa komisja wyborcza Nr 23

42

 

Klub KSM „Na Skarpie”

ul. Na Skarpie 17

 

Politechnika Koszalińska,

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6e

Na Politechnice Koszalińskiej ma siedzibę również obwodowa komisja wyborcza Nr 45

46

Klub „Bałtyk”

ul.  Spokojna 48

Koszalińska Biblioteka Publiczna

Filia Nr 12,

ul. Spokojna 48B

Głosowanie korespondencyjne do 2 października 2023 r.

 

Wydział Organizacyjno - Administracyjny, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 221, II piętro – dostępny jest wniosek, który po wypełnieniu należy przekazać do Komisarza Wyborczego w Koszalinie I, ul. Andersa 26.

 

 

Transport osób niepełnosprawnych, obwodowe komisje wyborcze,

 

Wydział Organizacyjno - Administracyjny, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 221, II piętro

 

W dniu wyborów od godziny 8.00 do 20.00 możliwy jest transportu dla wyborców niepełnosprawnych i osób starszych. Do 13 października 2023 r. można się umówić pod numerem telefonu 94 348-86-11 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałki od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku od. 7.15 do 15.15, natomiast w dniu wyborów od 8.00 do 19.00 pod numerem telefonu 94 348-88-52

 

Głosowanie przez Pełnomocnika

do 6 października 2023 r.  

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 110, I piętro 

 

Dopisanie do spisu wyborców (zmiana miejsca głosowania) 

do 12 października 2023 r. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 120, 121, I piętro 

 

Zaświadczenia o prawie do głosowania 

12 października 2023 r. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokoje: 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 118A, 120, 121, 125 oraz 126, I piętro 

 

 

Rejestr wyborców

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokoje: 111, 125,  I piętro 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na:

 

www.bip.koszalin.pl –  Wybory Parlamentarne i referendum

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku