Menu główne

Wspólnie rozwijajmy nasz region - weź udział w warsztatach

05.05.2022

Rozpoczęliśmy cykl warsztatów nad opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF. Serdecznie zapraszamy na najbliższe warsztaty, które odbędą się w Kołobrzegu w sali konferencyjnej Urzędu Miasta; ul. Ratuszowa 13 w dniu 19.05.2022.

Kolejne spotkania odbędą się w Białogardzie w Centrum Kultury; ul. 1 Maja 15 w terminie 20.05.2022  i w Koszalinie w sali konferencyjnej na terenie Hali widowiskowo-sportowej ; ul. Śniadeckich 4 w dniu 30.06.2022.

Każde ze spotkań odbywa się w godzinach 10.00 - 14.00

Podczas warsztatów będziemy rozmawiać o problemach i uwarunkowaniach rozwoju obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego. Wypracujemy wspólnie kierunki  działań i przedsięwzięcia konieczne do realizacji na naszym obszarze.

Chęć udziału w warsztatach mogą Państwo zgłaszać pod adresem kkbof@respublic.pl lub pod numerem telefonu 781 068 570. Należy również wypełnić poniższy formularz:

https://respublic.limesurvey.net/234124?lang=pl

Wśród uczestników warsztatów rozlosujemy upominki.

W lutym b.r. została podpisana umowa na opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego obszaru funkcjonalnego. Dokument ten będzie określał plany rozwoju w sferze: społecznej, gospodarczej, przestrzennej, infrastrukturalnej i środowiskowej. Przedmiotem prac będzie także plan rozwoju mobilności - warsztat w zakresie transportu: zbiorowego, kolejowego, indywidualnego, towarowego, rowerowego oraz ruchu pieszego.

W ramach prac nad dokumentami mieszkańcy obszaru będą mogli wziąć udział w wielu formach partycypacji społecznej: warsztatach, konsultacjach i wyrazić swoje zdanie w kluczowych dla nich zagadnieniach, a tym samym mieć wpływ na końcowe zapisy w dokumentach, które będą wyznaczały ścieżki rozwoju obszaru.

W ramach zamówienia będą opracowane:

  1. Diagnoza KKBOF.
  2. Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.
    1. Raport Diagnostyczno-Strategiczny w zakresie mobilności oraz Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (jako załącznik do Strategii KKBOF).
    2. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
    3. Strategiczna Ocena Odziaływania na Środowisko.

Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny skupia 23 jednostki samorządowe, tj. Gminy: Będzino, Białogard, Miasto Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Miasto Kołobrzeg, Miasto Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Rymań, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie oraz Powiaty: Białogardzki, Kołobrzeski, Koszaliński.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku