Menu główne

Ważne inwestycje w mieście

10.06.2021
Na zdjęciu znajduje się skrzyżowanie ulicy Głowackiego oraz Jedności w Koszalinie

Miasto analizuje oferty przetargowe złożone na budowę drogi tymczasowej ul. Austriackiej, ogłoszone zostały także nowe przetargi, które sprawią, że oczekiwane przez mieszkańców miasta inwestycje rozpoczną się jeszcze w tym roku.

 

Otwarto oferty na budowę drogi tymczasowej ul. Austriackiej. Miasto zabezpieczyło na wykonanie około 400-metrowego odcinka z płyt drogowych prawie 530 tys. zł.

Swoją ofertę zgłosiły trzy firmy:

1.  Magro Grochowina – 519.572 zł

2. Domar – 473.380 zł

3. FU AS–BUD Adrian Sobolewski – 446.258 zł

Wszystkie firmy zaproponowały skrócenie terminu zakończenia robót do 12 tygodni (skrócenie długości prac o 4 tygodnie) po podpisaniu umowy. Obecnie trwa sprawdzanie zgodności z przetargiem przesłanych ofert. Jednocześnie wykonanie dokumentacji dalszych etapów przebudowy ul. Austriackiej.

 

Miasto ogłosiło także przetarg na przebudowę ul. Jedności i B. Głowackiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ul. Piastowska, Jedności, B. Głowackiego. Miasto zabezpieczyło na tę inwestycję prawie 5,3 mln zł, zakładając, że roboty potrwają 14 miesięcy od dnia zawarcie umowy. Termin składania ofert minie 24 czerwca br. Zakres prac obejmuje:

1.    Ul. Jedności:

długość ok. 350 m

szerokość jezdni zmienna od 6 m

obustronny chodnik szerokości 2–9 m

roboty drogowe do wykonania to m.in.:

1) rozbiórka istniejących nawierzchni (z płyt drogowych, płyt betonowych, brukowca i kostki betonowej oraz asfaltowej) oraz istniejącej podbudowy jak również krawężników i obrzeży,

2) rozbiórka oznakowania pionowego oraz barier ochronnych i słupków blokujących,

3) pozostałe roboty rozbiórkowe,

4) wykonanie nawierzchni jezdni,

5) nawierzchnia wyspy centralnej z kostki kamiennej surowo łupanej,

6) wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej typu starobruk,

7) wykonanie chodników obustronnych z kostki brukowej,

8) wykonanie chodników z płyt ostrzegawczych z wypustkami okrągłymi przed przejściami dla pieszych,

9) wykonanie opaski/wyspy centralnej ronda z kostki kamiennej surowo łupanej,

10) wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej typu starobruk,

11) zagospodarowanie zieleni poprzez humusowanie (dowóz ziemi urodzajnej i obsianie trawą.

 

2.    Ul. Jedności (bruk):

-   długość ok. 53 m

-   szerokość jezdni zmienna 4,5 – 9 m

roboty drogowe do wykonania to m.in.:

1)  rozbiórka istniejących nawierzchni z płyt drogowych betonowych oraz istniejących krawężników,

2)  pozostałe roboty rozbiórkowe,

3)  wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu starobruk,

4)  zagospodarowanie zieleni poprzez humusowanie (dowóz ziemi urodzajnej) i obsianie trawą.

3.    Ul. B. Głowackiego:

-  długość ok. 233 m

-  szerokość jezdni zmienna od 5 m

obustronny chodnik szerokości 2–4 m

roboty drogowe do wykonania to m.in.:

1) rozbiórka istniejących nawierzchni (z płyt drogowych, płyt betonowych, brukowca i kostki betonowej oraz asfaltowej) oraz istniejącej podbudowy jak również krawężników i obrzeży,

2) rozbiórka oznakowania pionowego oraz barier ochronnych i słupków blokujących,

3) wycinka drzew i krzewów,

4) pozostałe roboty rozbiórkowe,

5) wykonanie nawierzchni jezdni warstwa,

6) wykonanie zatoki autobusowej górna warstwa z kostki kamiennej surowo łupana,

7) wykonanie parkingu, zjazdu i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej,

8) wykonanie chodników obustronnych z kostki brukowej,

9) wykonanie chodników z płyt ostrzegawczych z wypustkami okrągłymi przed przejściami dla pieszych,

10) wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej typu starobruk miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej ieski,

11) zagospodarowanie zieleni poprzez humusowanie (dowóz ziemi urodzajnej) i obsianie trawą.

 

4.    Odnoga ul. B. Głowackiego:

-  długość ok. 54 m

szerokość jezdni zmienna 4,5–5 m

roboty drogowe do wykonania to m.in.:

1)     rozbiórka istniejących nawierzchni z płyt drogowych betonowych, trylinki oraz istniejących krawężników,

2)     rozbiórka istniejącej osłony śmietnikowej,

3)     wycinka drzew i krzewów,

4)     pozostałe roboty rozbiórkowe,

5)     wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,

6)     wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej typu starobruk na miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych,

7)     wykonanie chodnika i opaski wzdłuż jezdni z kostki brukowej betonowej

8)       zagospodarowanie zieleni poprzez humusowanie (dowóz ziemi urodzajnej) i obsianie trawą.

 

5.    Ciąg pieszo-jezdny (odnoga ul. B. Głowackiego):

-         długość ok. 90 m

-         szerokość ciągu pieszo-jezdnego 5 m

 

roboty drogowe do wykonania to m.in.:

1)     rozbiórka istniejących nawierzchni (mineralno – bitumicznej, z kostki betonowej, z płytek betonowych oraz istniejących krawężników i obrzeży,

2)     pozostałe roboty rozbiórkowe,

3)     wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej,

4)     wykonanie zjazdu i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej na miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej,

5)     wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, kolor szary,

6)     przełożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

7)       zagospodarowanie zieleni poprzez humusowanie (dowóz ziemi urodzajnej) i obsianie trawą.

 Miasto ogłosiło też drugi przetarg, tym razem na budowę i rozbudowę ul. Prostej i przebudowę ul. Księdza Jerzego Popiełuszki. Miasto zabezpieczyło na tę inwestycję prawie 10 mln zł, zakładając, że roboty potrwają 25 miesięcy od dnia zawarcie umowy, w tym ul. Prosta w ciągu 10 miesięcy. Termin składania ofert minie 187 czerwca br. Zakres prac obejmuje:

  • Ulica Prosta:

–          długość 466m

–          szerokość jezdni zmienna od 6 m

–          obustronny chodnik szerokości 2-4 m

–          ścieżka rowerowa szerokości 2m

  • Łącznik do ul. Księdza Jerzego Popiełuszki:

–          długość 50m

–          szerokość jezdni 6 m

–          obustronny chodnik szerokości 2 m

  • Skrzyżowanie z ul. Krakowską:

–          długość 10m

–          szerokość jezdni 6 m

–          obustronny chodnik szerokości 2 m

Zadanie inwestycyjne obejmuje w zakresie robót drogowych m.in.:

1)    rozbiórkę istniejących nawierzchni (z płyt drogowych, płyt betonowych, brukowca i kostki betonowej),

2)    sfrezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

6)    wykonanie nawierzchni jezdni,

7)    wykonanie nawierzchni drogi rowerowej warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowe,

8)    wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej,

9)    wykonanie chodników obustronnych z kostki brukowej betonowej,

10)  wykonanie chodników z płyt ostrzegawczych z wypustkami okrągłymi przed przejściami dla pieszych,

11)  wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej kolorowej,

17)  zagospodarowanie zieleni poprzez humusowanie (dowóz ziemi urodzajnej) i obsianie trawą,

18)  wykonanie połączenia (płyty betonowe z demontażu) z istniejącymi odcinkami dróg nieobjętymi inwestycją poprzez wykonanie najazdów i włączeń, z ul. Krakowską (20m),

  • Ulica Księdza Jerzego Popiełuszki:

–          długość 517m

–          szerokość jezdni zmienna od 6,5m

–          obustronny chodnik szerokości od 2 m do 4,50 m

–          ścieżka rowerowa szerokości 2 m

Zadanie inwestycyjne obejmuje w zakresie robót drogowych m.in.:

1)    rozbiórkę istniejących nawierzchni (z płyt drogowych, płyt betonowych, brukowca i kostki betonowej),

2)    sfrezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

3)    rozbiórkę oznakowania pionowego,

4)    pozostałe roboty rozbiórkowe,

5)    wykonanie nawierzchni jezdni,

6)    wykonanie zjazdów,

7)    wykonanie nawierzchni drogi rowerowej warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,

8)    wykonanie chodników obustronnych z kostki brukowej betonowej,

9)    wykonanie chodników z płyt ostrzegawczych z wypustkami okrągłymi przed przejściami dla pieszych,

11)  wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej kolorowej,

16)  zagospodarowanie zieleni poprzez humusowanie (dowóz ziemi urodzajnej) i obsianie trawą,

17)  wykonanie połączenia (płyty betonowe z demontażu) z istniejącymi odcinkami dróg nieobjętymi inwestycją poprzez wykonanie najazdów i włączeń, z ulicą Gajową (13 m),

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku