Menu główne

Warto nieść pomoc innym

13.01.2022
Na zdjęciu: Marta Sołek, Prezydent Piotr Jedliński oraz Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Marlena Szczygieł

Zawsze jesteśmy dumni, kiedy koszalinianie bezinteresownie angażują się w akcje niosące pomoc innym. Duma jest tym większa, gdy okazuje się, że wśród osób niosących chętnie pomoc i zaangażowanych społecznie są pracownicy koszalińskiego ratusza. 

Dlatego chcieliśmy podziękować pani Marcie Sołek, którą na co dzień możecie Państwo spotkać w naszej kancelarii. Pani Marta przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowała akcję, której celem było wspomożenie podopiecznych naszego „Leśnego Zakątka”. Dzięki jej zaangażowaniu, psiaki i koty, które tam trafiły, miały powody do większej radości i szczęścia, a samo schronisko stało się dla nich bardziej przyjazną i bezpieczną przystanią. 

Pani Marto, gratulujemy i jednocześnie w imieniu naszych Braci Mniejszych serdecznie dziękujemy.

Na zdjęciu: Marta Sołek, Prezydent Piotr Jedliński oraz Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Marlena Szczygieł

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku