Menu główne

Warsztaty w Hali widowiskowo - sportowej

22.04.2022
grafika - zaproszenie na warsztaty

logo KKBOFZapraszamy na warsztaty 28.04.2022 w Hali widowiskowo- sportowej w Koszalinie

Wspólnie stwórzmy Strategię Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030.

Jeśli chcesz mieć wpływ na rozwój swojego najbliższego otoczenia: na stan dróg, obiektów publicznych środowiska oraz na przyjęte rozwiązania w zakresie problemów społecznych to zapraszamy na warsztaty w dniu 28.04.2022 w Hali widowiskowo- sportowej w Koszalinie przy ul Śniadeckich 4.

Dyskusje prowadzone w godzinach 10.00 – 14.00 i przebiegną równolegle w trzech podzespołach do spraw: gospodarki, społecznych, przestrzenni, środowiska i infrastruktury. Podczas warsztatów będziemy rozmawiać o problemach i uwarunkowaniach rozwoju obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego. Wypracujemy wspólnie kierunki działań i przedsięwzięcia konieczne do realizacji na naszym obszarze. 

Chęć udziału w warsztatach mogą Państwo zgłaszać pod adresem kkbof@respublic.pl, pod numerem telefonu 781 068 570 bądź w formularzu zgłoszeniowym pod poniższym linkiem:
https://respublic.limesurvey.net/693598?lang=pl (klikając w link przeniesieni zostaniecie Państwo do formularza rejestracyjnego )

Wśród uczestników warsztatów rozlosujemy upominki.

Jeśli ważne jest dla Ciebie Twoje otoczenie - przyjdź! Twój głos ma znaczenie!

logo Funduszy Europejskich

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku