Menu główne

V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

24.05.2013

V EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

XIX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013

26 maja – 1 czerwca 2013 r.

 

 

I. ORGANIZATORZY.

Organizatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przy czynnym udziale członków Federacji. Koordynację Turnieju i jego ocenę na szczeblu krajowym prowadzi Centralna Komisja Turniejowa.

 

II. CEL.

1 Promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia.

2 Uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również niepełnosprawnych.

3 Rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy.

4 Poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania zdrowego trybu życia.

 

III. TERMIN.

V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich i rozgrywany w jego ramach XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin odbywa się w dniach od 26 maja do 1 czerwca 2013 r.

 

IV. KALENDARZ IMPREZ W KOSZALINIE:

 

http://tkkf.koszalin.pl/images/Koszalin_-_Wykaz-imprez_Sportowy_Turniej-Miast-Gmin-2013.pdf

Oficjalne zgłoszenie  

Kalendarz imprez

Sprawozdanie

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku