Menu główne

Trwa rekrutacja na Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

15.06.2022
Modelka

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJprowadzi rekrutację na rok akademicki 2022/2023 na STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA nakierunkach WZORNICTWO (specjalność Wzornictwo Przemysłowe lub Komunikacja Wizualna / wybierana po I roku studiów) iARCHITEKTURA WNĘTRZ.

W celu przystąpienia do rekrutacji należy zarejestrować się w systemie elektronicznym IRK na stroniewww.irk.politechnika.koszalin.pl oraz:– wgrać do systemu IRK fotografię (spełniającą podane w systemie wymagania techniczne);– dokonać wyboru kierunków studiów;– wnieść opłatę rekrutacyjną (na indywidualny nr konta wygenerowany przez system IRK);– wprowadzić do systemu IRK skany lub fotografie niezbędnych dokumentów;

Po wykonaniu powyższych czynności możliwe jest przystąpienie do egzaminu wstępnego.

EGZAMIN WSTĘPNY :

I tura: 19.07.2022– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) WZORNICTWO,– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) ARCHITEKTURA WNĘTRZ

II tura: 13.09.2022– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) WZORNICTWO,– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) ARCHITEKTURA WNĘTRZ

III tura: 04.10.2022– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) WZORNICTWO,– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Szczegółowy opis egzaminów na studia stacjonarne I stopnia (Kierunki Wzornictwo, ArchitekturaWnętrz)

Egzamin składa się z dwóch części:

  • rozmowy kwalifikacyjnej opartej na przygotowanym portfolio i zainteresowaniach. Kandydat może otrzymać 0-20 punktów.
  • prezentacji teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu (do wyboru) rysunku odręcznego,malarstwa, fotografii, grafiki komputerowej, projektowania (min. 10 prac). Format prac dowolny.Kandydat może otrzymać 0-10 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać wynosi 30.Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na Architekturę Wnętrz i Wzornictwo uznaje sięuzyskanie min. 16 punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzyuzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego (egzamin). Kolejność ustalana jest wg liczbyuzyskanych punktów.

Szczegółowy opis egzaminów na studia stacjonarne II stopnia (Kierunki Wzornictwo i ArchitekturaWnętrz)Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego. Do egzaminu mogąprzystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunków pokrewnych (np.architektury wnętrz, wzornictwa, edukacji artystycznej w zakresie: sztuk plastycznych, grafiki,malarstwa, rzeźby, scenografii, fotografii i obrazu filmowego itp.). Egzamin składa się z dwóchetapów:

I etap – ocena dorobku kandydata w oparciu o portfolio prac własnych i życiorys artystyczny,zawodowy;II etap – rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu ocenę predyspozycji kierunkowych kandydata.

W pierwszym etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów. W drugim etapie kandydat możeuzyskać od 0 do 10 punktów.Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12punktów. Kolejność osób przyjętych na studia II stopnia ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

Informacja rekrutacyjna:

Mateusz Rybarczyk: mateusz.rybarczyk@tu.koszalin.pltel.: 605 423 249 (pn-pt 8.00-16.00)

Załącznik: 
Ulotka informacyjna (367,21 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku