Menu główne

Szkoła Ćwiczeń w Koszaline

01.07.2020
Na zdjęciu pokazani są uczestnicy konferencji prasowej w sprawie Szkoły Ćwiczeń w tym Prezydent Miasta Piotr Jedliński, Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusz Bohdal oraz Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Stefan Turowski

1 września 2020 roku w Koszalinie powstanie Szkoła Ćwiczeń.


To pomysł koszalińskiego samorządu na podniesienie jakości edukacji w mieście poprzez doskonalenie i rozwijanie warsztatu pracy nauczycieli. Szkoła Ćwiczeń powstanie w Zespole Szkół nr 1, czyli w popularnym „Ekonomie”. Jej działalność zostanie w całości sfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego – to 1 341 396 zł. Projekt został opracowany wspólnie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Politechniką Koszalińską. I to z szefami tych placówek – rektorem PK prof. Tadeuszem Bohdalem i dyrektorem CEN Stefanem Turowskim – prezydent Piotr Jedliński podpisał 01 lipca 2020 roku umowę.

Dzięki umowie Koszalińska Szkoła Ćwiczeń zostanie wyposażona w nowy sprzęt, który służyć będzie do nauki przedmiotów ogólnokształcących: informatyki, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów przyrodniczych. Objęci projektem nauczyciele będą mieli zapewnione warsztaty, konsultacje, lekcje pokazowe, itp. To pozwoli podnieść jakość doskonalenia zawodowego nauczycieli, poprzez dzielenie się wzajemnym doświadczeniem i potencjałem.

W projekcie weźmie udział co najmniej osiem szkół.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku