Menu główne

Samorządowiec upamiętniony

28.06.2013

W piątek, 28 czerwca odbyła się uroczystość nadania imienia nowemu rondu u zbiegu ulic Mieszka I oraz BoWiD. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej rondo nosić będzie imię Władysława Husejki, koszalinianina i samorządowca, który odszedł po ciężkiej chorobie 19 września ubiegłego roku.
- Władysław Husejko dał się poznać jako człowiek stawiający na pierwszym miejscu swoją Małą Ojczyznę. Jak przystało na prawdziwego samorządowca - mówił podczas uroczystości prezydent Piotr Jedliński. - Tak było podczas pracy w Urzędzie Miejskim, Urzędzie Wojewódzkim, czy kiedy stał na czele Urzędu Marszałkowskiego. Wszędzie towarzyszyła mu troska o ziemię, z której się wywodził. Wszędzie swoją misję sprawował z oddaniem i poświęceniem. I właśnie to szczególne oddanie i zaangażowanie w sprawy samorządowe, a także dążenie do koncyliacyjnego rozwiązywania problemów wyróżniało Władysława Husejkę. Budziło podziw i szacunek.  

Husejko

Przewodniczący Rady Miejskiej, Stefan Turowski odczytał treśc uchwały podjętej przez radnych, a następnie głos zabrał wicemarszałek Andrzej Jakubowski, który wręczył żonie samorządowca, Danucie Husejko, Księgę Kondolencyjną, wyłożoną w zeszłym roku w szczecińskim Urzędzie Marszałkowskim.

Uroczystość zakończyła się odsłonięciem przez prezydenta Jedlińskiego oraz Danutę Husejko tablicy z nazwą ronda.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku