Menu główne

PSZOK od 1 września pod nowym adresem

31.08.2022
Punk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Gmina Miasto Koszalin informuje, że od dnia 1 września 2022 r. ulega zmianie lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z ul. Władysława IV 149 na ul. Na Skwierzynkę 2 w Koszalinie.

Godziny otwarcia nowego punktu:

  • poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 16.00,
  • sobota w godz. 8.00 - 13.00,
  • w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę w godz. 8.00 – 12.00.

Przypominamy, że PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasto Koszalin. W celu potwierdzenia, że odpady pochodzą z nieruchomości objętej koszalińskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi należy okazać:

- dowód uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zabudowy jednorodzinnej,

- zaświadczenie wydane przez Zarządcę Nieruchomości o zamieszkaniu w danej nieruchomości lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w danej nieruchomości- w przypadku zabudowy wielorodzinnej. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wystawienia przez Zarządcę.

Informujemy, że odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasto Koszalin mogą być bezpłatnie dostarczone w ilości do 100 kg rocznie na gospodarstwo domowe.

W przypadku, gdy masa ww. odpadów przekracza 100 kg, od dnia 5 września 2022 r. nadwyżkę można odpłatnie dostarczyć do punktu przy ul. Władysława IV 149 w Koszalinie.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku