Menu główne

Przypomnienie: z dniem 31 maja 2024 roku upływa termin wnoszenia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

15.05.2024
Przypomnienie: z dniem 31 maja 2024 roku upływa termin wnoszenia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prezydent Miasta Koszalina przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2024 roku upływa termin wnoszenia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 12b oraz ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w przypadku niedopełnienia w terminie obowiązku dokonania opłaty zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej
w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku