Menu główne

Przyjazny Urząd. Załatw sprawę on-line

12.10.2020
Na zdjęciu laptop i ręka. Napis "Przyjazny Urząd"
Wiemy, że chcielibyście szybko i sprawnie załatwić swoje sprawy w Urzędzie Miejskim. Nam również zależy, abyście jako klienci mieli poczucie sprawnego funkcjonowania naszych jednostek. Koronawirus znacząco nam to utrudnia i dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z katalogiem spraw, które możecie załatwić w UM on-line za pomocą platformy e-PUAP.

Urząd Stanu Cywilnego 
✅ Zgłoszenie urodzenia dziecka;
✅ Złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego;
✅ Złożenie wniosku o zmianę imienia, nazwiska (na platformie nie ma właściwego formularza - pismo ogólne + załącznik wniosek z karty usługi);
✅ Złożenie wniosku sprostowania, uzupełnienia aktu jeśli wcześniejsze akty stanowiące podstawę sprostowani/uzupełnienia są sporządzone w Polsce (na platformie nie ma właściwego formularza - pismo ogólne + załącznik wniosek z karty usługi).

Wydział Spraw Obywatelskich 
✅ Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego;
✅ Złożenie wniosku o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy;
✅ Złożenie wniosku o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego;
✅ Złożenie wniosku o wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności;
✅ Złożenie wniosku o udostępnianie danych z ewidencji ludności;
✅ Złożenie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Wydział Komunikacji 
✅ Złożenie wniosku o prawo jazdy poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca (https://www.esp.pwpw.pl/); Klikając w link przejdą Państwo na stronę Systemu Pojazd i Kierowca.
✅ Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazd. (Zawiadomienie trzeba wysłać do 180 dni kalendarzowych od zbycia lub nabycia pojazdu, czyli na przykład podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu. Zawiadomienie wysyłają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu. Osoba, która tego nie zrobi – może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 złotych.);
✅ Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsc na kolejne wpisy terminów badania technicznego pojazdu;
✅ Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego;
✅ Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej;
✅ Wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych;
✅ Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu.
Wnioski w powyższych sprawach należy składać poprzez EPUAP korzystając z ” pisma ogólnego do podmiotu publicznego”. Wykaz wymaganych dokumentów i opłaty znajdują się w odpowiednich kartach usług na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Koszalinie. (https://bip.koszalin.pl/). Klikając w link przejdą Państwo na stronę Biuletynu Informacji Publicznej. 
Photo by Sergey Zolkin on Unsplash

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku