Menu główne

Przebudowa skrzyżowania ul. Władysława IV do ul. Fałata

05.08.2022
Skrzyżowanie

1 sierpnia 2022 roku Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie podpisał umowę z firmą Strabag Sp. z o.o. w ramach zadania pn.: „Ulica Monte Cassino – na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława IV do skrzyżowania z ul. Fałata”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej ulicy Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława IV do skrzyżowania z ul. Fałata w Koszalinie.

➡Zakres prac obejmuje m.in.

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie warstw bitumicznych,

- położenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

- położenie warstwy przeciwspekaniowej z siatki szklano-węglowej,

- regulację istniejących studni, włazów, zasuw,

- odtworzenie istniejących pętli indukcyjnych,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Koszt inwestycji: 1 541 426,18 zł

Termin zakończenia prac: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Przekazanie placu budowy planowane jest w przyszłym tygodniu.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku